Διαχείριση και Διαφημίσεις

Υπεύθυνος εκμετάλλευσης διαφημίσεων:  Σπύρος  Α. Ξυγκάκης. Γαλάζιας Ακτής και Αγ Θεοδώρων – Λαγονήσι. ΑΦΜ 103215660

Επικοινωνία

 mlagonissi@gmail.com

 info@paraktios.gr

 τηλ 6944830359 

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ  2018