ΑΡΧΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ

ΑΡΧΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ
ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΣΩΜΑΤΕΊΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΛΥΚΕΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ

Στις. 30/08/2009 τα 28 μέλη της ολομέλειας σωματείων και φορέων του Δήμου Σαρωνικού (συμμετείχαν 16 σωματεία και 12 τοπικοί δημοτικοί σύμβουλοι Αναβύσσου, Σαρωνίδας και Π. Φώκαιας ) στα πλαίσια της διατύπωσης πρότασης για την αξιοποίηση των Αλυκών Αναβύσσου κατέληξε μετά από διαβούλευση 5 μηνών στις παρακάτω αρχές για τις Αλυκές οι οποίες αναφέρονται σε ένα άλλο μοντέλο ανάπτυξης η οποία έχει εφαρμογή σε όλο το παραλιακό μέτωπο.
Η πρόταση ψηφίσθηκε από 26, υπήρξαν 2 λευκά.
Η ανάπτυξη βασίζεται στο τι θέλουν και τι χρειάζονται οι κάτοικοι της περιοχής και όχι οι επιχειρηματίες και οι συγκυριακοί η μόνιμοι επισκέπτες.
Παράλληλα εκπονήθηκε από ομάδα επιστημόνων και τεχνικών μία προμελέτη. Εμπλουτισμένη με οικονομικά στοιχεία για να τεκμηριώνουν και την οικονομική βιωσιμότητα της.
Σε αυτήν δεν χωρούν αναπτυξιακά σχέδια που απαιτούν νέους δρόμους, νέους βόθρους, ατελείωτα πάρκιν, νέα ξενοδοχεία και καφετέριες καθώς και τραπεζοκαρέκλες.
Οι βασικές αρχές της φιλοσοφίας της προμελέτης που ψηφίσθηκαν είναι:

Α. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Οι προτεινόμενες δραστηριότητες θα αναπτυχθούν και θα λειτουργήσουν στα πλαίσια μιας αειφορικής ανάπτυξης με μηδενικά απόβλητα και ενεργειακή αυτονομία. Οι επεμβάσεις στο περιβάλλον θα καταλήγουν σε θετικό αποτέλεσμα. Το οποίο και θα αποτιμηθεί οικονομικά
Β. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ. Οι δραστηριότητες θα έχουν αλληλεπιδράσεις μέσα στα πλαίσια της ευρύτερης Λαυρεωτικής. Δεν θα υπάρξουν δραστηριότητες (χωρίς την τεκμηρίωση του Γ) σε κλάδους στους οποίους παρατηρείται κορεσμός (Οικιστική και τουριστική ανάπτυξη). Δεν θα χρειασθούν νέοι δρόμοι και πρόσθετες υποδομές εκτός των προγραμματιζόμενων για τους κατοίκους.
Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Συνολική και διαρκής οικονομική βιωσιμότητα, με προοπτική τουλάχιστον δεκαετίας.

Categories