Δημοτικό Συμβούλιο Σαρωνικού 23/10/13. A ΜΕΡΟΣ. Επερωτήσεις-Ενημέρωση- Διευκρινήσεις

Ενημέρωση για την πορεία αποχετευτικών έργων από τον Δήμαρχο, προβλήματα λειτουργίας του Νέου Λυκείου, Επερωτήσεις της κας Χριστοφάκη επικεντρωμένες στον ΧΑΔΑ και διευκρινήσεις Γ.Τζιβίλογλου για το ιδιοκτησιακό των Αλυκών, είναι τα κύρια σημεία της συζήτησης πρίν την Ημερήσια Διάταξη

Categories