Ενημέρωση για τα έργα αποχέτευσης ΚΑΛΥΒΊΩΝ-ΚΟΥΒΑΡΑ και ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

Ενημέρωση για την πορεία των έργων Αποχέτευσης Ακαθάρτων έγινε από τον Δήμαρχο στο Δημοτικό Συμβούλιο Σαρωνικού της 23/10/13. Ταυτόχρονα αναδείχτηκε πρόβλημα στο περατωμένο έργο του Κουβαρά αφού πρέπει να ξαναγίνει εκσκαφή σε μεγάλο βάθος για την σύνδεση των παροχών στο κεντρικό Δίκτυο (video)

Categories