ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ Ιχθυοκαλλιέργειες.Θετική Γνωμοδότηση για μεταφορά στον Σαρωνικό

Την ίδια στιγμή που η Περιφέρεια επιβάλλει πρόστιμο για έλλειψη Αδείας στην ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ, η αποκεντρωμένη Διοίκηση γνωμοδοτεί ΘΕΤΙΚΑ στην μετακίνηση, επικαλούμενη μάλλιστα τέσσερις θετικες γνωμοδοτήσεις ισάριθμων υπηρεσιών (ΥΕΝ, ΓΕΝ, Υπηρεσία Αρχαιοτήτων και Δνση Αλιείας Ανατολικής Αττικής) με μόνη αρνητική αυτήν του Δ.Σαρωνικού.
Σε αυτήν την Γνωμοδότηση το Δημοτικό Συμβούλιο ψήψισε με πρόταση του κου Τσαλικίδη την κατάθεση ένστασης εκ μέρους του Δήμου Σαρωνικού. Δείτε σε video τη σχετική Συζήτηση

Categories