Γιώργος Τζιβίλογλου. Αντιδήμαρχος Σαρωνικού. Συνέντευξη

PART 1 Η πΟΛΙΤΙΚΉ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΟΥ-Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ-ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

PART 2.   Β ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ-ΠΕΡΙ ΚΑΚΟΤΕΧΝΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

PART 3. ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ – ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ

PART 4 (end)   ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΚΑΙ ΑΛΥΚΕΣ

Categories