Η ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΛΗΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΑΛΥΚΩΝ

Δημοσιοποιούμε τον πίνακα διανομής των κληροτεμαχίων.
Το αρχείο PDF μας το παραχώρησε ο Πρόεδρος του Συλλόγου Λάκκας, Οδυσσέας Μανουσαρίδης τον οποίον ευχαριστούμε.

ΔΙΑΝΟΜΕΣ-ΚΛΗΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ-ΑΛΥΚΩΝ

Categories