Δ. Σ. Σαρωνικού.Έγκριση Ανάρτησης Πολεοδομικής Μελέτης ΜΑΥΡΟΥ ΛΙΘΑΡΙΟΥ

Την Ανάρτηση της Πολεοδομικής Μελέτης Μαύρου Λιθαριού απόφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο Σαρωνικού χθες 27/1/14.
Ο Μελετητής του έργου παρουσίασε την Πολεοδομική Μελέτη και έδωσε διευκρινιστικές απαντήσεις σε ερωτήσεις Δημοτικών Συμβούλων

Categories