ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ “ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ”

Όταν ο σύλλογός ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ αποφάσισε να διοργανώσει αυτή την ενημερωτική εκδήλωση – συζήτηση σε σχέση με την υποβληθείσα στο Δήμο Σαρωνικού μελέτη για τις χρήσεις γης στη Σαρωνίδα, είχε δύο βασικούς στόχους. Ο πρώτος ήταν αμιγώς ενημερωτικός και ο δεύτερος η συνεννόηση και η σύμπραξη, για πρώτη φορά,μεταξύ συλλόγων, αλλά και μεταξύ κατοίκων τής Σαρωνίδας, για την επίτευξη κοινών στόχων.
Στην προκειμένη περίπτωση, κοινός στόχος ήταν και είναι η ορθολογική επίλυση τού σοβαρού και χρόνιου προβλήματος τών χρήσεων γης στη Σαρωνίδα με τέτοιο τρόπο, ώστε, το μεν να μην επιβαρυνθεί η ποιότητα ζωής τών κατοίκων τής Σαρωνίδας, το δε να εξυπηρετηθούν βασικές ανάγκες τους, αλλά και να αρθεί η ιδιότυπη “ομηρία” τών ιδιοκτητών καταστημάτων τής περιοχής, τα οποία εξυπηρετούν τούς κατοίκους τής Σαρωνίδας.
Αναδείχθηκαν οι κίνδυνοι και οι “παγίδες”, που κρύβονται στην υποβληθείσα μελέτη, σε συνδυασμό με την επικείμενη μεταβολή τού υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου, αλλά και η αναγκαιότητα για καθορισμό, υπό προϋποθέσεις, ειδικών εμπορικών χρήσεων σε αυστηρώς προσδιορισμένες περιοχές τής Σαρωνίδας, με κύριο μέλημα την κάλυψη τών αναγκών τών κατοίκων τής Σαρωνίδας.
Σε όλη τη συζήτηση – ενημέρωση μέσω βιντεοσκοπήσεων, την οποία μπορείτε να δείτε ΕΔΩ από την ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, προέκυψε ότι υπήρξε ένα κενό συνεργασίας και ενημέρωσης μεταξύ Τοπικής Κοινότητας, Μελετητή και Τεχνικής Υπηρεσίας.

Σε συμπλήρωση ολων αυτών, παραθέτουμε μικρή δήλωση για το θέμα, του Αντιδήμαρχου Γ.ΤΖΙΒΙΛΟΓΛΟΥ, ο οποίος στο τέλος της συνέντευξής του στον Paraktios.gr για το ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΜΕΤΩΠΟ, ρωτήθηκε και έκανε διευκρινίσεις για την διαδικασία που ακολουθήθηκε για την Ανάρτηση της Μελέτης για τις Χρήσεις Γής Σαρωνίδας.

Categories