Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ

Όπως είχε συμφωνηθεί στην προηγούμενη συγκέντρωση συλλόγων και κατοίκων τής Σαρωνίδας (1η Φεβρουαρίου 2014), αύριο Σάββατο, 8-2-2014, ώρα 11:00, στην αίθουσα ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (Λεωφόρος Σαρωνίδας 14 Α, 1ος όροφος), θα γίνει η 2η ενημερωτική συγκέντρωση για το ζήτημα τών χρήσεων γης στη Σαρωνίδα. Καλούνται, λοιπόν, οι κάτοικοι τής Σαρωνίδας, οι εκπρόσωποι συλλόγων και κάθε άλλος ενδιαφερόμενος να παραστεί στην αυριανή εκδήλωση – συγκέντρωση.

Για την πληρέστερη ενημέρωση τών κατοίκων τής Σαρωνίδας και κάθε ενδιαφερομένου παραθέτουμε τμήμα τής προμελέτης (τεχνική έκθεση), τo οποίo μάς απέστειλε με e-mail ο εκ τών συντακτών της κ. Δημητριάδης (θα το σχολιάσουμε σε μελλοντική ανάρτησή μας), καθώς και τα σχετικά σχεδιαγράμματα. Στη συνέχεια παραθέτουμε και το σχέδιο νόμου τής κυβέρνησης (Υ.Π.Ε.Κ.Α.), με τίτλο «Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση – Βιώσιμη Ανάπτυξη, εγκαταλελειμμένοι οικισμοί και Oικοδομικοί Συνεταιρισμοί – Χρήσεις Γης», το οποίο έχει τεθεί σε διαβούλευση από την 29η Ιανουαρίου 2014. Η διαβούλευση θα έχει διάρκεια μόλις δύο εβδομάδων (πλησιάζει η λήξη τής προθεσμίας).

είτε περισσότερα στην ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 

Categories