Ο Αντιδήμαρχος Σαρωνικού μιλάει για απορρίμματα, την Μονομετοχική και τις Καντίνες

13200 τον, η ετήσια Παραγωγή Αστικών Αποβλήτων του Δήμου Σαρωνικού

Καθοριστικό παράγοντα θα πρέπει στο εξής να παίξει η ποσότητα των παραγομένων ΑΣΑ (Αστικά Στερεά Απόβλητα) στον Δήμο Σαρωνικού για το μέγεθος του Εργοστασίου Απορριμμάτων Κερατέας που έχει σχεδιάσει η Περιφέρεια καθώς από συνέντευξη με τον Αντιδήμαρχο Σαρωνικού, Ευαγγ. Ζεκακο, προκύπτει ότι το ετήσιο σύνολο των στερεών αποβλήτων για το 2012, ήταν 13200 τον.
Να σημειωθεί. ότι το σχεδιαζόμενο Εργοστάσιο Απορριμμάτων Κερατέας είναι δυναμικότητας 80.000 τον. για να εξυπηρετεί μόνον δύο Δήμους, Σαρωνικό και Λαυρεωτική όταν ο πληθυσμός Σαρωνικού είναι γύρω στις 30000 και αυτός της Λαυρεωτικής 25000, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή.
Επίσης από τη συζήτηση προέκυψε ότι το τονάζ των ΜΠΛΕ κάδων που οδηγούνται σε εργοστάσιο Ανακύκλωσης είναι περίπου 3000 τον.
(Να σημειωθεί ότι ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής Κ.Λεβαντής σε αντίστοιχη συνέντευξη στο blog Paraktios (video νο 3) υποστηρίζει ότι ο πληθυσμός είναι διπλάσιος από αυτόν που αναφέρεται στην απογραφή της Λαυρεωτικής,παρ όλα αυτά σε ότι αφορά τη δυναμικότητα του νέου εργοστασίου των 80000τον, όλα είναι στο τραπέζι-όπως είπε- και μπορεί να αναθεωρηθεί το μέγεθός του, ενώ προτεραιότητα για κείνον αποτελεί η Χωροθέτηση την οποία ο Δήμος Λαυρεωτικής έχει υποδείξει).
Όλα δείχνουν όμως ότι ο μέχρι τώρα σχεδιασμός εργοστασίου 80000 τον, αποτελεί από πλευράς Πολιτείας μία υπερβολικά μεγάλη Μονάδα αν συνυπολογιστεί και η υποχρέωση μας έναντι Κοινοτικών Οδηγιών, έως το 2020 να μειώσουμε κατά 50% τη παραγωγή των αστικών αποβλήτων!!!
Δείτε απόσπασμα από τη συνέντευξη του Αντιδημάρχου Σαρωνικού Ευαγγ. Ζεκάκου που αφορά στο θέμα. – Διάρκεια 4,2 min

Ο Αντιδήμαρχος Σαρωνικού μιλάει για την Μονομετοχική και τις Καντίνες

Σε συνέντευξη στον Paraktios.gr, o Β.Ζεκάκος, Αντιδήμαρχος Σαρωνικού μιλάει για την λειτουργία της ΑΔΜΚΕΣ (Ανώνυμη Δημοτική Μονομετοχική Κατασκευαστική Εταιρεία Σαρωνικού) η οποία θα έχει θετικό Ισολογισμό  και εξηγεί τους πιθανούς λόγους που οδήγησαν σε ζημιογόνο χρήση την λειτουργία μίας από τις δύο Καντίνες (Πέτρινο), που Διαχειρήστηκε η Εταιρεία, ένώ η άλλη (Κιόσκι) είχε κέρδη.
Τα κύρια σημεία της Συνέντευξης.

Η Σύνθεση του ΔΣ προκύπτει με απόφαση Δ.Συμβουλίου και μετέχουν σε αυτό Αιρετοί και Δημότες.
Η ΑΔΜΚΕΣ θα κλείσει με θετικό ισολογισμο και θα παραχωρήσει τα κέρδη της στον Δήμο (τον μόνο μέτοχο) προς ενίσχυση του ταμείου του Δήμου.

Ο τζίρος για το “κιοσκι” ήταν φέτος 140543ευρ και έξοδα 119479 και προκύπτει κέρδος 21064ευρ.
Ο τζίρος για το “Πέτρινο” ήταν 53583ευρ και έξοδα 60516ευρ που οδηγεί σε ζημία 6933ευρ.

Στα 3 τελευταία χρόνια 2011-2012-2013 έσοδα και έξοδα είχαν την ακόλουθη διακύμανση
ΚΙΟΣΚΙ     έσοδα 122033ε-126075ε-140543ς αντίστοιχα

ΠΕΤΡΙΝΟ  έσοδα 73958ε- 64198ε-53583ε αντίστοιχα
                  έξοδα  67000ε- 77000ε-60516ε αντίστοιχα

Τα πεπραγμένα της ΑΔΜΚΕΣ παρότι δεν είναι υποχρεωμένη από τον Νόμο, θα έλθουν στο Δημοτικό Συμβούλιο για να ενημερωθεί το Σώμα.

 

 

Categories