13200 τον, η ετήσια Παραγωγή Αστικών Αποβλήτων του Δήμου Σαρωνικού

Καθοριστικό παράγοντα θα πρέπει στο εξής να παίξει η ποσότητα των παραγομένων ΑΣΑ (Αστικά Στερεά Απόβλητα) στον Δήμο Σαρωνικού για το μέγεθος του Εργοστασίου Απορριμμάτων Κερατέας που έχει σχεδιάσει η Περιφέρεια καθώς από συνέντευξη με τον Αντιδήμαρχο Σαρωνικού, Ευαγγ. Ζεκακο, προκύπτει ότι το ετήσιο σύνολο των στερεών αποβλήτων για το 2012, ήταν 13200 τον.

Categories