Λαυρεωτική. Η Παρουσίαση της ΜΠΕ της ΟΕΔΑ Κερατέας. video

Με αισθητή την απουσία των επικεφαλής των 2 παρατάξεων της μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου κκ Λουκά και Ιατρού έγινε χθες 5/3/14, στο κλειστό Γυμναστήριο Δ Δημοτικού Κερατέας, η παρουσίαση της Μελέτης ΟΕΔΑ Κερατέας στη θέση «Φοβόλες».
Την Ενημερωτική συγκέντρωση άνοιξε η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κα Αρετούσα Μακρή, η οποία αναφέρθηκε στο ιστορικό της Διαχείρισης απορριμμάτων γενικότερα, για να καταλήξει για το πώς φτάσαμε σήμερα να μιλάμε για τη νέα προτεινόμενη χωροθέτηση στις ΦΟΒΟΛΕΣ,ακολούθησε ομιλία του Δημάρχου κου Λεβαντή, η σύντομη περιγραφή της Μελέτης από τον Αντιδήμαρχο κο Ρόζη και η εκτενής τεχνική παρουσίαση από τους μελετητές. Ακολούθησαν ερωτήσεις που όμως κατά τη γνώμη μας δεν ασχολήθηκαν με αξιοπρόσεχτα σημεία της μελέτης, κυρίως σε ότι αφορούσε στο τοναζ των παραγόμενων αποβλήτων Λαυρεωτικής και Σαρωνικού που προβλέπει η Μελέτη. Εντύπωση προκαλεί επίσης ότι δεν υπήρχε παρουσία εκπροσώπων του Δήμου Σαρωνικού, αφού η μελέτη αφορούσε τη Διαχείριση των παραγομένων Απορριμμάτων αποκλειστικά, των Δήμων Λαυρεωτικής και Σαρωνικού

ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Κ. ΛΕΒΑΝΤΗ
Ο Δήμαρχος Κ.Λεβαντής που έκανε σύντομη Πολιτική Τοποθέτηση και αναδρομή στις αποφάσεις- σταθμούς πριν την παρουσίαση από τους μελετητές, αναφέρθηκε στα σημαντικότερα σημεία μέχρι την κατάθεση της Μελέτης ως εξής.

Απόφαση 29/22.2..11 ομόφωνη ,του Δ. Συμβουλίου κατά την οποίαν ήταν παρόντες και οι 27 Δημοτικοί Σύμβουλοι στην οποία αναφέρεται ότι « ΠΑΓΙΑ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΙΝΑΙ, ΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΙ ΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΛ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, ΣΕ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΜΕ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΕΘΟΔΟ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ»

Αποφ 94/27.5.2011. Πρόταση για θέση Φοβόλες ως εναλλακτική θέση έκτασης 45 στρ. (Η απόφαση ψηφίστηκε από 22 εκ των 27 Δημ Συμβούλων).

31/1/13 Ψήφιση Τροπολογίας από την Βουλή με την οποία προβλέπεται ότι αν εγκριθεί η Περιβαλλοντική Μελέτη για τις «ΦΟΒΟΛΕς» ΤΩΝ 45 στρ, παύει να ισχύει η θέση ΒΡΑΓΟΝΙ των 540 στρ.

26/11/13 Ολοκλήρωση και υποβολή Νέας Μελέτης για ΦΟΒΟΛΕΣ στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση

5/2/14 Αποστολή μελέτης στις αρμόδιες υπηρεσίες ΥΠΕΚΑ για έγκριση
Σε αυτό το σημείο ο κος Λεβαντής ανέφερε ότι ο Δρόμος για την έγκριση είναι μακρύς και δύσκολος γιατί κάποιοι προσπαθούν να παρέμβουν στο ΥΠΕΚΑ για να μην προχωρήσει η Μελέτη. Τα συμφέροντα είναι τεράστια και προσπαθούν με κάθε τρόπο να ακυρώσουν κάθε πράξη που σβήνει το Οβριόκαστρο από τον Περιφερειακό Σχεδιασμό.

Σύντομη Περιγραφή της Μελέτης από τον Αντιδήμαρχο κο Στ . ΡΟΖΗ
Ο κος Ρόζης πριν κάνει τη σύντομη τεχνική περιγραφή του έργου, αναφέρθηκε στο σκοπό της Μελέτης που είναι η κοινή Διαχείριση των Αποβλήτων των 2 Δήμων Λαυρεωτικής και Σαρωνικού. Το τονάζ των στερεών αποβλήτων που λαμβάνει υπ όχιν της η μελέτη είναι αυτό που προέκυψε από την Μελέτη του 2008 με τίτλο «Εναλλακτική Διαχείριση Οργανικών στον Δήμο Κερατέας», που είχε αναθέσει ο πρώην Δήμος Κερατέας στον Καθηγητή ΦΙΛΙΠΠΟ ΚΙΡΚΙΤΣΟ.
Σύμφωνα με την Μελέτη, το 2015, έτος πιθανής Λειτουργίας της ΟΕΔΑ, προκύπτει ότι η παραγωγή των αποβλήτων στο Δήμο Κερατέας (Αστικά, κλαδέματα και ογκώδη είναι 15000τον/ετ. Αν προστεθούν άλλοι 15000 τον από Λαύριο και Αγ Κωνσταντίνο, είπε ο κος Ρόζης, αγγίζουμε τους 30000 τον για τον Δήμο Λαυρεωτικής. Υπολογίζοντας ότι τα ίδια απορρίμματα έχει και ο Δήμος Σαρωνικού (δηλ 30000τον/ετ), φτάνουμε στις 60000 τον/ετος.
Η Δυναμικότητα της ΟΕΔΑ εκτιμήθηκε ότι πρέπει να είναι 80.000τον για να καλύψει τις ανάγκες της τουριστικής περιόδου, τη λυματολάσπη των βιολογικών (3500 τον) καθώς και τα απορρίμματα του Λιμανιού Λαυρίου (4000τ/ετος).
Αναλυτικές μετρήσεις του Δήμου Λαυρεωτικής κατά το τέλος 2011, έδειξαν 37668 τον, που περιλαμβάνουν ανακυκλώσιμα, αστικά απορρίμματα, κλαδέματα, ογκώδη, λυματολάσπη και τα απορρίμματα του Λιμανιού Λαυρίου.
Περιγραφή Μεθόδων επεξεργασίας.
Ο κος Ρόζης αναφέρθηκε στις 3 μεθόδους επεξεργασίας που θα χρησιμοποιηθούν
1.Για την ταξινόμιση ανακυκλώσιμων και επεξεργασία των σύμμεικτων ΑΣΑ επιλέγεται μέθοδος που περιλαμβάνει Ξηρό Διαχωρισμό και Ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών. Υγρό μηχανικό διαχωρισμό του οργανικού κλάσματος και εναερόβια χώνεψη του οργανικού κλάσματος των σύμμεικτων και μέρος της λυματολάσπης
2.Για την επεξεργασία μέρους της λυματολάσπης και οργανικών προδιαλεγμένων στη πηγή αποβλήτων και μέρους πράσινων αποβλήτων, επιλέγεται η μέθοδος εναερόβιας επεξεργασίας μα εξευγενισμό, το λεγόμενο ραφινάρισμα και το λεγόμενο κομπόστ.
3. Για την επεξεργασία των υπολειμμάτων των προηγούμενων μεθόδων συμπεριλαμβανομένου και ενός μέρους των πράσινων αποβλήτων, επιλέγεται η μέθοδος της αεριοποίησης
Από τις παραπάνω διαδικασίες θα παράγουμε
1. Ανακυκλώσιμα υλικά διαχωρισμένα κατά είδος, σιδηρούχα μέταλλα, αλουμινούχα μέταλλα, πλαστικά, χαρτιά γυαλιά, αυτά όλα προς πώληση στην Αγορά
2. Ηλεκτρική Ενέργεια μέρος της οποίας θα καλύπτει τις μονάδες επεξεργασίας και το υπόλοιπο προς πώληση
3. Εδαφοβελτιωτικό υλικό για εδαφοκάλυψη, αποκατάσταση τοπίων κλπ και ταυτόχρονα υψηλής ποιότητας κομποστ που θα πηγαίνει προς διάθεση στην Αγορά.
Το υπόλοιπο που παραμένει από όλη τη διαδικασία περιλαμβάνει ελάχιστη ποσότητα αδρανών και τέφρας σε περίπτωση που η πώλησή τους δεν θα έχει καταστεί εφικτή.

Α ΜΕΡΟΣ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΕΣ (Μακρή,Λεβαντής,Ρόζης)

 

ΜΕΡΟΣ 2. Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

 

ΜΕΡΟΣ 3. ΟΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΙΝΟ

 

 

Categories