Η Υποψ. Δήμαρχος Αγγελική Ράπτη στον Κουβαρά

Σε ανοιχτή συζήτηση-ενημέρωση στον Κουβαρά, η υποψήφια Δήμαρχος Αγγελική Ράπτη παρουσίασε τις γενικές τοποθετήσεις της ΡΙΖ.Ε.Σ, μίλησε για το όραμα της Δημοτικής Παράταξης, εξήγησε το πως εννοεί ένα άλλο μοντέλο Δήμου και έθεσε σαν πρώτη προτεραιότητα ο Δήμος να ενισχύσει το κοινωνικό του πρόσωπο ώστε οι πολίτες να μην νοιώθουν μόνοι στη κρίση, ενώ παράλληλα έδωσε έμφαση στην αναβάθμιση των Τοπικών Συμβουλίων τα οποία θα πρέπει να συναποφασίζουν με τους Δημότες και όχι το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίζει χωρίς να έχει διαμορφώσει άποψη από τις τοπικές κοινωνίες.

Categories