Συνέντευξη υποψηφίου Δημάρχου Γιώργου Σωφρόνη στον Paraktios

Ο υποψήφιος Δήμαρχος Σαρωνικού Γιώργος Σωφρόνης, παραχωρώντας συνέντευξη στον Paraktios, κατέθεσε τις θέσεις του για την δραστηριότητα των Ιχθυοκαλλιεργειών στον Σαρωνικό, για την Αξιοποίηση του Παραλιακού μετώπου και τις Αλυκές, έδωσε επεξήγηση για παλαιότερη δήλωσή του περί “Θατσερισμού” και ανακάλεσε παλαιότερή του σκέψη για την δημιουργία Μαρίνας στην Π.Φώκαια. (Α μέρος συνέντευξης)
Επιπρόσθετα επεξήγησε για άλλη μία φορά ότι τα 10,3 εκ ευρώ με τα οποία χρηματοδοτήθηκε ο Δήμος για ληξιπρόθεσμα χρέη προήλθαν από ΚΑΠ που προορίζοντο μόνο για ληξιπρόθεσμα χρέη και συνεπώς δεν επηρρεάζουν τα μελοντικά οικονομικά του Δήμου. Σε σχετική ερώτηση περί της οικονομικής κατάστασης του Δήμου Σαρωνικού, απάντησε ότι δεν υπάρχουν χρέη, παρά μόνο οι τρέχουσες υποχρεώσεις πρός τρίτους και ο Ισολογισμός 2013 θα είναι θετικός. Για το ζήτημα του αποχετευτικού τόνισε ότι πρέπει να πειστούν οι Δήμοι που αντιδρούν και ότι πρέπει οπωσδήποτε να πάμε στην Ψυττάλεια. Για τη διαχείριση απορριμμάτων δήλωσε ότι συμφωνεί σε μία κοινή διαχείριση μικρής κλίμακας με άλλους γειτονικούς Δήμους και ότι το ΔΣ Σαρωνικού δεν είχε ενημερωθεί για τις κινήσεις του Δήμου Λαυρεωτικής, ενώ κατέκρινε τη σημερινή κατάσταση τψν Νεκροταφείων.. Τέλος δήλωσε ότι δεν πρόκειται κατά την προεκλογική του εκστρατεία να καταφερθεί εναντίον άλλων υποψηφίων Δημάρχων και θα ασχοληθεί μόνο με την επεξήγηση των θέσεων του συνδυασμού του.

Β ΜΕΡΟΣ

Categories