“Διαχείριση Απορριμμάτων”. Παρουσίαση προγραμματικών θέσεων ΤΗΣ ΡΙΖ.Ε.Σ.

Αγγελική Ράπτη: Ήρθε η ώρα η διαχείριση των απορριμμάτων να είναι σε όφελος της τοπικής κοινωνίας και όχι των εργολάβων σκουπιδιών

Την προγραμματική θέση για τη διαχείριση των απορριμμάτων στο Δήμο Σαρωνικού παρουσίασε σε δημόσια συζήτηση την Τετάρτη η υποψήφια δήμαρχος Σαρωνικού Αγγελική Ράπτη και η ομάδα που επεξεργάστηκε την πρόταση, η οποία αποτελείται από τους υποψήφιους συμβούλους Αγαμέμνονα Ξυγκάκη, Δόξη Αχιλλέως, Μανώλη Μαρινάκη και Στέφανο Διαμαντή, σε συνεργασία με την ομάδα ΠΡΩ.ΣΥΝ.ΑΤ που εκπροσωπήθηκε από τον Δημήτρη Δαμάσκο, μηχανολόγο μηχανικό.
Η θέση της ΡΙΖ.Ε.Σ., τόνισε η Αγγελική Ράπτη, είναι ότι τα απορρίμματα δεν είναι σκουπίδια, είναι προϊόντα μεγάλης εμπορικής αξίας που μπορούν να αποφέρουν σημαντική εξοικονόμηση πόρων στο Δήμο, αλλά και ανταποδοτικό οικονομικό όφελος στους ίδιους τους πολίτες, με ένα άλλο όμως μοντέλο διαχείρισής τους.

Ο Δήμος δαπανά καθημερινά 6.515 ευρώ για τη διαχείριση των απορριμμάτων
Τα σημερινά δεδομένα για τη διαχείριση των απορριμμάτων στο Δήμο μας παρουσίασε ο Αγαμέμνων Ξυγκάκης.
Σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία, ο Δήμος Σαρωνικού των 29.000 κατοίκων παράγει ετησίως 18.058 τόνους αστικών απορριμμάτων για τη διαχείριση των οποίων απασχολούνται 32 εργαζόμενοι, χρησιμοποιώντας 10 απορριμματοφόρα, εκ των οποίων τα 2 για τη μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών από τους μπλε κάδους.
Το κόστος διαχείρισης μαζί με το τέλος εισόδου στη Φυλή ανέρχεται στα 2.378.000 ευρώ ετησίως, ήτοι 132 ευρώ ανά τόνο. Κάθε μέρα δηλαδή ο Δήμος Σαρωνικού ξοδεύει 6.515 ευρώ για τη διαχείριση των οικιακών απορριμμάτων που παράγουμε.

Η ανακύκλωση στο 5,5%
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΕΔΣΝΑ το ποσοστό ανακύκλωσης στον Δήμο μας δεν ξεπερνά το 5,5% του συνόλου των απορριμμάτων και το 13% των ανακυκλώσιμων υλικών.

Προϋποθέσεις
Παρουσιάζοντας την πρόταση της ΡΙΖ.Ε.Σ η υποψήφια δήμαρχος Σαρωνικού κ. Ράπτη υπογράμμισε ότι το προτεινόμενο μοντέλο διαχείρισης στηρίζεται στις εξής προϋποθέσεις:
· Στην ενεργητική συμμετοχή όλων μας
· Η υπηρεσία καθαριότητας και διαχείρισης των απορριμμάτων, να εξακολουθεί να έχει δημόσιο χαρακτήρα αλλά και να στοχεύσει στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας
· Ο Δήμος Σαρωνικού να αποφασίσει όχι μόνο να συμμορφωθεί με τη σχετική ευρωπαϊκή οδηγία ώστε μέχρι το 2020 το ποσοστό ανακύκλωσης να φτάσει στο 50%, αλλά και να το υπερβεί με τελικό στόχο το ποσοστό ανακύκλωσης να φτάσει στο 85%
· Το οικονομικό όφελος από την εφαρμογή του νέου μοντέλου διαχείρισης να επιμερίζεται και στους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα πολίτες, με μείωση των δημοτικών τους τελών
· Το ποσό των δαπανών που θα εξοικονομείται θα κατευθύνεται σε δράσεις και πολιτικές του δήμου που θα αφορούν στη λειτουργία των κοινωνικών και προνοιακών δομών του Δήμου Σαρωνικού, θα επιστρέφει δηλαδή στην τοπική κοινωνία

Η πρόταση
Η εφαρμογή του μοντέλου διαχείρισης θα εξελιχθεί ως εξής:

1. Καμπάνια συνεχούς ενημέρωσης των πολιτών και ειδικά της εκπαιδευτικής κοινότητας, για την ενεργητική συμμετοχή τους στο πρόγραμμα με διαλογή των απορριμμάτων στην πηγή και τη χρήση χωριστών κάδων συλλογής απορριμμάτων στο σπίτι μας.

2. Δημιουργία των αναγκαίων υποδομών, δηλαδή ,προμήθεια και τοποθέτηση κάδων στα πράσινα σημεία υποδοχής των δημοτικών μας ενοτήτων

3. Δημιουργία εγκαταστάσεων δημοτικής αποθήκης όπου θα γίνεται συγκέντρωση, διαλογή, επεξεργασία, συσκευασία και διάθεση – πώληση από τον ίδιο τον Δήμο των ανακυκλώσιμων υλικών. Χρονικός ορίζοντας έναρξης αυτής της φάσης είναι το Α’ Εξάμηνο 2015, ενώ ταυτόχρονα θα γίνει διακοπή συνεργασίας με την ΕΕΑΑ. (Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης). Σύμφωνα με τη μελέτη σ΄ αυτό το αρχικό στάδιο, αξιοποιώντας δηλαδή το ήδη υπάρχον 13% ανάκτησης από τα ανακυκλώσιμα υλικά, το οικονομικό όφελος που θα προκύψει για το δήμο μας θα ανέλθει στις 163.696 ευρώ/έτος. Με το ποσοστό ανακύκλωσης στο 25%, η εξοικονόμηση δαπανών φτάνει στα 613.270 ευρώ το χρόνο.

4. Παράλληλα με την ανακύκλωση θα προωθηθεί και η κομποστοποίηση, τόσο σε οικιακό όσο και σε επίπεδο γειτονιάς με προμήθεια μηχανικών κομποστοποιητών. Το συγκεκριμένο έργο μπορεί να χρηματοδοτηθεί από Ευρωπαϊκά Προγράμματα, κάτι που εφαρμόζεται ήδη και σε άλλους δήμους της χώρας.
5. Η εξάλειψη των διάσπαρτων μικρών «χωματερών» εναπόθεσης κλαδεμάτων, θα αντιμετωπιστεί με κινητές μονάδες κλαδοτεμαχιστών σε κάθε Δημοτική Κοινότητα, καλύπτοντας πλήρως τις ανάγκες των κατοίκων.
6. Δημιουργία αερόβιας μονάδας επεξεργασίας οργανικών απορριμμάτων για την οποία ήδη έχει υποβληθεί από τον Δήμο αίτημα χρηματοδότησης. Ακόμη και στην περίπτωση που απορριφθεί το αίτημα, η χρηματοδότηση μπορεί να καλυφθεί από τα έσοδα αλλά και την εξοικονόμηση δαπανών που θα έχει ο Δήμος από την εφαρμογή του προτεινόμενου προγράμματος διαχείρισης.
7. Με ποσοστό ανακύκλωσης 50% , η εξοικονόμηση θα φθάσει στο 1.209.320 ευρώ/έτος ενώ αν αυτό το ποσοστό φθάσει στο 80-85%, που είναι ο τελικός στόχος, η εξοικονόμηση εκτινάσσεται – με μετριοπαθείς υπολογισμούς λόγω κρίσης- στα 2.525.233 ευρώ ετησίως!!

«Καθοριστικός παράγοντας για την επιτυχία του προγράμματος, τόνισε η κ. Ράπτη, είναι αφενός, η ενημέρωση και η συμμετοχή των ίδιων των πολιτών στο πρόγραμμα και αφετέρου η διασφάλιση κινήτρων συμμετοχής τους. Για αυτό έχουμε εξαρχής ξεκαθαρίσει και σχεδιάσει ότι από τα ποσά που θα εξοικονομούνται σε κάθε φάση υλοποίησης του προγράμματος μέρος τους θα επιστρέφει στους ίδιους τους πολίτες που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα. Αυτό θα γίνει με αναλογική μείωση των δημοτικών τελών που πληρώνουν σήμερα. Το υπόλοιπο ποσό θα κατανέμεται για την κάλυψη των κοινωνικών αναγκών του Δήμου, αλλά και την υλοποίηση και βελτιστοποίηση του προγράμματος.
Πιστεύουμε πως ήρθε η ώρα και στο Δήμο μας να εκμεταλλευτούμε τις δυνατότητες αυτού του μοντέλου διαχείρισης, όπως άλλωστε συμβαίνει σε κάθε πολιτισμένη πόλη του κόσμου, σε όφελος της ίδιας της τοπικής μας κοινωνίας και όχι των εργολάβων των σκουπιδιών».

Categories