Σαρωνικός 10/6. Η συζήτηση και οι αποφάσεις για την φετεινή διαχείριση των κλαδεμάτων

Με εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σαρωνικού την 10/6/14 έκρινε πως δεν υπάρχει η δυνατότητα από τον Δήμο Σαρωνικού να διαχειριστεί από μόνος του τα κλαδέματα που δημιουργούνται από τους κατοίκους.
Το 11ο θέμα αφορούσε στην ανάθεση σε εργολάβο, το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων ευκαλύπτων σε διάφορες περιοχές του Δήμου Σαρωνικού, χωρίς όμως να δίδεται ο ακριβής αριθμός, η θέση των δενδρων καθώς και το κόστος της ανάθεσης.
Το 12ο θέμα αφορούσε στην ανάθεση της αποκομιδής των καθαρών κλαδεμάτων σε επιχείρηση του Κουβαρά που μέχρι τώρα εξυπηρετούσε τον Δήμο χωρίς Αμοιβή.(!)
Το 13ο θέμα είχε να κάνει με την τοποθέτηση μεγάλων containers για την εναπόθεση των κλαδεμάτων σε διάφορους χώρους του Δήμου χωρίς πάλι να αναφερθεί ο αριθμός των κάδων, η τοποθεσία και το κόστος, κάτι που θα εξεταστεί αργότερα.
Σχετικά με έντονες αντιδράσεις της κας Περπερίδου και σε ηπιότερου ύφους διευκρινήσεις άλλων Δημοτικών Συμβούλων (Χαρίτος, Κωνσταντέλος) περί της αναγκαιότητας προμήθειας κλαδοτεμαχιστών, ο Δήμαρχος απάντησε ότι χρηματοδότηση για ολοκληρωμένο πρόγραμμα διαχείρισης κλαδεμάτων έχει ήδη υποβληθεί και η ανάθεση σε τρίτους είναι απαραίτητη μέχρι την έγκρισή του, προκειμένου να βελτιωθεί η εικόνα του Δήμου.
Δείτε τα βιντεο που ακολουθούν με αποσπάσματα από την συζήτηση των 3 θεμάτων.

θέμα 11. Κλαδέματα Ευκαλύπτων

θέματα 12 και 13. Αποκομιδή κλαδεμάτων

Categories