Σαρωνικός 10/6/14. Χρηματοδότηση για Μελέτη Σαρωνίδας

Σε δύο διορθώσεις  λόγω λάθους της προηγούμενης απόφασης προχώρησε το Δημοτικό Συμβούλιο Σαρωνικού η οποία αφορούσε στην εκπόνηση μελέτης Χρήσεων Γης της Σαρωνίδας.

Η πρώτη διόρθωση αφορούσε στην τροποποίηση χρονοδιαγράμματος που προέβλεπε να παραδοθεί η μελέτη στις 13/12/14 και όχι στις 14/11/14 που λανθασμένα είχε γραφτεί και η δεύτερη διόρθωση αφορούσε στην ημερομηνία παράδοσης της πρώτης φάσης της μελέτης  άρτια και ολοκληρωμένη μέχρι 20/9/13 αντί για τον Οκτώβριο που εκ λάθους είχε γραφτεί αρχικά.

Κατόπιν των ανωτέρω το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε μέρος της αμοιβής των μελετητών με το ποσό των 49500 ευρώ

Categories