Το Δημοτικό Συμβούλιο ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ προταση ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΟΦΑΝΗ ΜΕΙΩΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΘΕΜΑΤΑ 11-12

11. Λήψη απόφασης περί αποδοχής ή μη της πρότασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών

12.Λήψη απόφασης περί διοργάνωσης Αιμοδοσίας στο Δήμο Σαρωνικού.

Προγήθηκε ερώτηση κου Κωνσταντέλλου για σημειώματα που εστάλησαν σε οφειλέτες από την Οικονομική Υπηρεσία

 

Παρά τις παρεναίσεις  του κου Γκέραλη , μέλους της επιτροπής Επίλυσης διαφορών, να γίνονται σεβαστές οι προτάσεις για μείωση οφειλών, κυρίως ύδρευσης, το Δημοτικό Συμβούλιο δεν χαρίστηκε σε  μία από τις προτάσεις της επιτροπής που εισηγήθηκε σχεδόν να απαλείψει χρέος υδρευσης 7.850ευρώ σε καταναλωτή του Κουβαρά με το αιτιολογικό ότι για πάνω από τρία χρόνια όχημα της Πυροσβεστικής χρησιμοποιούσε το νερό της οικοδομής για πυρόσβεση χωρίς όμως να υπάρχει σχετική βεβαίωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Το γεγονός βεβαίωνε μόνον ο Πρόεδρος του τοπικού του Κουβαρά!  Ακόμα και οι σύμβουλοι της συμπολίτευσης καταψήφισαν  την πρόταση ενώ άλλοι μίλησαν για αναβολή.

Δείτε την ενδιαφέρουσα συζήτηση στο 34 min του video

Categories