ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 26/6/14. ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Μετά τις μεμονωμένες αναρτήσεις που αφορούσαν στο Δημοτικό Συμβούλιο της 26/6, όλα τα σχετικά videos συγκεντρώνονται σε αυτό το post για μελλοντική χρήση από τους αναγνώστες. Επίσης παρατίθεται και πίνακας των αποφάσεων όπως ακριβώς δημοσιεύτηκαν από την ιστοσελίδα του Δήμου Σαρωνικού

Πίνακας αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου 26-6-2014

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 

ΘΕΜΑΤΑ 1-8

ΘΕΜΑ 9

ΘΕΜΑ 10

ΘΕΜΑΤΑ 11-12

ΘΕΜΑ 13

 

Categories