5000 νέοι Μέτοχοι στη Λακωνική Βιοενεργειακή Α.Ε.. Εμπρός για την υλοποίηση του σχεδίου. Μία μετοχή= Ένα ευρώ= Ένας νέος μέτοχος!

Η Λακωνική Βοιενεργειακή Α.Ε. εταιρεία πολυμετοχικής βάσης, πιστή στο στρατηγικό της σχεδιασμό για αειφόρο διαχείριση των αποβλήτων των πολιτών, θεωρώντας ότι τα λεγόμενα πρώην “σκουπίδια” είναι χρήσιμα οικιακά προίόντα των πολιτών αφού διαχωριστούν στη πηγή παραγωγής τους (στο σπίτι δηλαδή), καλεί 5.000 πολίτες από την Δευτέρα 7 Ιουλίου και μέχρι την Πέμπτη 31 Ιουλίου 2014 να αγοράσουν έστω και μία κοινή μετοχή της εταιρείας ονομαστικής αξίας 1 (ένα) ευρώ έκαστη ώστε να γίνουν πράγματι συμμέτοχοι και κοινωνοί στο εγχείρημα της διαχείρισης των απορριμμάτων μας με τη Λακωνική Μέθοδο. Επιθυμία όλων μας να διευρυνθεί η μετοχική βάση με 5.000 νέους μετόχους και κατόχους έστω και μία μετοχής αξίας ενός ευρώ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το τηλ. της εταιρείας στο 27310-22629 για περαιτέρω πληροφορίες και την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού μεταβίβασης της μετοχής. Η εταιρεία ολοκληρώνει μια σειρά απαιτούμενων αδειών και προχωρά στην υλοποίηση του επενδυτικού της σχεδίου με μονάδα κομποστοποίησης, ΚΔΑΥ (μονάδα ανακυκλώσιμων υλικών χαρτιού, πλαστικών, γυαλιού, μετάλλου, ηλεκτρικών- ηλεκτρονικών συσκεών, τηγανελαίων) και μονάδα ΑΕΚΚ (μπάζα).
Προτεραιότητα στην απόκτηση της μετοχής έχουν τα ήδη εγγεγραμμένα άτομα που εκδήλωσαν το σχετικό ενδιαφέρον προεγγραφής το Φθινόπωρο του 2011 και ακολουθούν όλοι και όλες που από σήμερα θα ήθελαν να συμετάσχουν σ΄αυτό το πρωτοποριακό εγχείρημα που λειτουργεί ήδη στη Σπάρτη περισσότερο από δύο χρόνια και έχει εκτρέψει από τους σκουπιδότοπους εκατοντάδες τόνους χρήσιμα υλικά και πόρους, κάνοντας τους Λάκωνες ιδιαίτερα περήφανους και πρακτικούς.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Categories