Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής ΓΙΑ ΤΗΝ πυρκαγιά της 12ης Ιουλίου

Πρόσκληση στην 9η ΄Εκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Λαύριο 16/07/2014
Σας καλούμε στην 9η ΄Εκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στο παλαιό Μηχανουργείο στην πόλη του Λαυρίου, στις 18 Ιουλίου 2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

Ενημέρωση και λήψη απόφασης για την ανάληψη πρωτοβουλιών και δράσεων, λόγω της καταστροφικής πυρκαγιάς της 12ης Ιουλίου 2014, στον Δήμο Λαυρεωτικής.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, το κατεπείγον της συνεδρίασης προκύπτει από την άμεση ανάγκη ανάληψης πρωτοβουλιών και δράσεων για την αποκατάσταση των ζημιών, λόγω της καταστροφικής πυρκαγιάς της 12/07/2014 στον Δήμο Λαυρεωτικής.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΡΕΤΟΥΣΑ ΜΑΚΡΗ

Categories