ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013

Υπό την έντονη προσωπική αντιπαράθεση κας Χρ. Χριστοφάκη και του Δημάρχου κου Π.Φιλίππου ψηφίστηκαν κατά πλειοψηφία τόσο ο Απολογισμός του Δήμου Σαρωνικού, όσο και ο Ισολογισμός του έτους 2013.

Σάρωση_20140717

 

 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Categories