ΤΟ Γ.Π.Σ. ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΕΣ

Σας παρουσιάζουμε το ΓΠΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ με το σχετικό τεύχος και τους χάρτες όπως ακριβώς κατατέθηκαν από τον Δήμο Σαρωνικού στον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΘΗΝΑΣ.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι  λιγοστοί σύμβουλοι    ήταν παρόντες στο Δημοτικό Συμβούλιο της 26/6/14 και ψήφισαν κατά πλειοψηφία το  Γ Π Σ.

 

http://issuu.com/paraktios/docs/teyxos_vivi_b2_stadio/0

ΧΑΡΤΗΣ p2

ΧΑΡΤΗΣ p3.1

ΧΑΡΤΗΣ p3.2

ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΠΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ – ΔΗΜ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΣΤΙΣ 26/6/14 ΘΕΜΑ 10

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ – 26/6/14 ΘΕΜΑ 9

Παραθέτουμε επίσης και το  ΦΕΚ ΖΟΕ Λαυρεωτικη 125Δ 1998 για όσους θέλουν ακριβέστερη πληροφόρηση για τις ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ,καθώς και σχετικό χάρτη

 

 

Categories