ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΟ ΛΑΓΟΝΗΣΙ

Φωτοβολταικό Κινητό Ολοκληρωμένο Κέντρο Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης εγκαταστάθηκε πιλοτικά στη Γαλάζια Ακτή Λαγονησίου από Ιδιωτική Εταιρεία Ανακύκλωσης με την συναίνεση του Δήμου Σαρωνικού δια του Δημάρχου Π.Φιλίππου που συμμετείχε και σε κλήρωση ενός ποδηλάτου.

Η Μονάδα θα παραμείνει για μία εβδομάδα στην Γαλάζια Ακτή, έπειτα  στην Σαρωνίδα και τέλος στην Ανάβυσσο στα πλαίσια του πιλοτικού προγράμματος όπως μας εξήγησε ο κος Φιλίππου σε τηλεφωνική μας επικοινωνία.

Η ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ αποτελεί τον εγκεκριμένο φορέα για την οργάνωση και λειτουργία του Συλλογικού Συστήματος Ανταποδοτικής Εναλλακτικής Διαχείρισης και Ανακύκλωσης Συσκευασιών και Αποβλήτων στην Ελλάδα.

Η ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ έχει ως σκοπό την οργάνωση, ανάπτυξη και λειτουργία, σε πανελλαδική βάση, του Συλλογικού Συστήματός της, με βάση το Νόμο 2939/2001 «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων – Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων και άλλες διατάξεις» και των σε εκτέλεσή του υπουργικών αποφάσεων και σχετικών διατάξεων.

Ο εθνικός φορέας ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ αναπτύσσεται με την τοποθέτηση και λειτουργία των Κέντρων Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης, που αποτελούνται από εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας για τη “Διαλογή στην Πηγή” των άδειων συσκευασιών. Παράλληλα, το Συλλογικό Σύστημα εφαρμόζει ειδικές δράσεις για την ανακύκλωση των υλικών συσκευασιών.

Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΤΑ

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Νόμο 2939/2001, η ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ συνάπτει συμβάσεις συνεργασίες με Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την εφαρμογή προγραμμάτων εναλλακτικής διαχείρισης σε συνεργασία μαζί τους.

Τα βασικά σημεία που προσδιορίζουν το πλαίσιο συνεργασίας του Συλλογικού Συστήματος Ανταποδοτικής

Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι τα ακόλουθα:

ΜΗ ΥΠΑΡΞΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ των ανακτηθέντων συσκευασιών για το Δήμο, αφού ΟΛΕΣ οι εργασίες γίνονται από την ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ.
ΜΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ του Δήμου, αφού ΟΛΕΣ οι εργασίες πραγματοποιούνται από την ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ.
Μείωση του κυκλοφοριακού φόρτου και της επιβάρυνσης των καυσαερίων από την ανακύκλωση, αφού απαιτούνται πολύ λιγότερα δρομολόγια μεταφοράς των ανακτηθέντων ποσοτήτων, λόγω της μείωσης του όγκου αυτών έως 90% στην πηγή, με την αξιοποίηση του εξοπλισμού υψηλής τεχνολογίας των Κέντρων Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης.
Αύξηση της αγοραστικής δύναμης των δημοτών, μέσω της παροχής του ανταποδοτικού κινήτρου για τις επιστρεφόμενες συσκευασίες.
Ενίσχυση Κοινωνικών Σκοπών, μέσω της δωρεάς του ανταποδοτικού κινήτρου υπέρ κοινωνικών σκοπών.
ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ, αφού μέσω των υψηλών ποσοτήτων που ανακυκλώνονται, μειώνονται οι ποσότητες που καταλήγουν στα απορρίμματα.
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, μέσω της αξιοποίησης των Προγραμμάτων στοχευμένων σε ειδικές κοινωνικές ομάδες, όπως π.χ. Διενέργεια Διαγωνισμών Ανακύκλωσης για μαθητές ή για τους δημότες ενός Δημοτικού Διαμερίσματος κλπ
Μη κατάληψη θέσεων στάθμευσης, στους δρόμους της πόλης, όπου ήδη υπάρχει πρόβλημα χώρου για την τοποθέτηση των αναγκαίων κάδων απορριμμάτων.

Σημειώνεται ότι οι Δήμοι μπορούν να εφαρμόζουν, παράλληλα, και άλλα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών.

 

 

20140802_130141

Πρόκειται για μία κ20140802_121140

 

20140802_130132

 

δείτε το σχετικό site

Categories