Η Λακωνική Βιοενεργειακή Α.Ε. ΔΙΝΕΙ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ!!!

Η Λακωνική Βιοενεργειακή Α.Ε. ολοκλήρωσε τις αδειοδοτήσεις της για την αειφόρο διαχείριση των οικιακών προϊόντων πρωην σκουπιδιών μας.
Με ένα ευρώ καλούνται οι πολίτες να συμμετέχουν στην διαχείριση των αποβλήτων τους Η Λακωνική Βιοενεργειακή Α.Ε. εταιρεία πολυμετοχικής κοινωνικής βάσης ολοκλήρωσε τις αδειοδοτήσεις που είχε θέσει στόχο.

Η τελευταία αδειοδότηση της εταιρείας αφορά την κομποστοποίηση οργανικών προδιαλεγμένων αποβλήτων αστικού τύπου όπως αποφάγια, κλαδέματα, φύλλα, χορτάρια και οτιδήποτε εμπίπτει στην κατηγορία αυτή.
Σημειώνεται ότι η εταιρεία έχει ήδη αδειοδοτηθεί για αποκομιδή και μεταφορά σε διάφορους κωδικούς αποβλήτων (μή επικίνδυνων), κατέχει άδεια για διαλογή και προσωρινή αποθήκευση ανακυκλώσιμων υλικών από συσκευασίες και όχι μόνο (χαρτιού, πλαστικών, γυαλιού, μετάλλου,ξύλου, τηγανελαίων),  άδεια προσωρινής αποθήκευσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, άδεια για τη διαχείριση αδρανών υλικών (κοινώς ονομαζόμενα, μπάζα).

Επιπλέον των ανωτέρω η εταιρεία πιστή στο στρατηγικό της επιχειρησιακό σχέδιο καλεί 5.000 πολίτες να γίνουν νέοι μέτοχοι με την αγορά μιας μετοχής αξίας ενός ευρώ μέχρι εξαντλήσεως του αριθμού. Έτσι δύνανται όλοι οι πολίτες να συμμετέχουν έμπρακτα στην αειφόρο αντίληψη διαχείρισης των μέχρι σήμερα ονομαζόμενων σκουπιδιών, που στην ουσία είναι χρήσιμα προς ανακύκλωση οικιακά προϊόντα του καθενός.

Η μέθοδος που έχει επιλέξει η εταιρεία σαν η καλίτερη για επίτευξη του στόχου της είναι η Διαλογή όλων των υλικών στη πηγή που παράγονται. Ο δε πολίτης είναι ο παραγωγός, κάτοχος και διαχειριστής αυτών και φυσικα έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση να τα διαχειρίζεται με νόμιμο τρόπο προς κοινό όφελος.

πηγή. Συνέντευξη Στ. Αργυρόπουλου στο elladatv.gr

Κείμενο. Κυριάκος Γκίκας

Categories