ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ. ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΤΕΛΩΝ;

Μία μόλις εβδομάδα πριν την ορκωμοσία του Νέου Δημοτικού Συμβουλίου,  ερωτηματικά προκαλούνται από θέματα της ημερήσιας διάταξης του τελευταίου Δημοτικού Συμβουλίου της 21/8/14 υπό την απερχόμενη Δημοτική Αρχή , όπου θα ληφθούν αποφάσεις για την αναπροσαρμογή τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού καθώς και τελών ΥΔΡΕΥΣΗΣ.

Δεν γνωρίζουμε ακόμα αν πρόκειται περί αυξήσεων (αν όχι, γιατί  έρχονται αυτά τα θέματα σε Δημοτικό Συμβούλιο) και μάλιστα από το απερχόμενο , δεσμεύοντας τη νέα Πενταετή θητεία του νεοεκλεγέντος Συμβουλίου.

Περιμένουμε απάντηση από το απερχόμενο Δημοτικό Συμβούλιο!!

 

“…4. Λήψη απόφασης περί αναπροσαρµογής ∆ηµοτικών Τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού ∆ήµου Σαρωνικού έτους 2015. Εισηγητής: Οικονοµική Επιτροπή

5. Λήψη απόφασης περί: α) καθορισµού κοινού συντελεστή φόρου Ηλεκτροδοτούµενων Χώρων(Φ.Η.Χ.) για όλες της κατηγορίες, για τη ∆ΕΗ ∆ήµου Σαρωνικού έτους 2015, β) Κατανοµή ΦΗΧ έτους 2015 στον ∆ήµο Σαρωνικού και στα ΝΠ∆∆ µε τις επωνυµίες «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Σαρωνικού» και «Ενιαία Σχολική Επιτροπή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου
Σαρωνικού». Εισηγητής: Οικονοµική Επιτροπή

6. Λήψη απόφασης περί αναπροσαρµογής Τελών Ύδρευσης ∆ήµου Σαρωνικού έτους 2015. Εισηγητής: Οικονοµική Επιτροπή…”

 

 

Categories