ΑΥΞΗΣΗ ΤΕΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ; ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΝΕΟ ΔΗΜΑΡΧΟ

Σήμρερα, 21 Αυγούστου 2014, συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο με θέματα, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα (τέταρτο, πέμπτο και έκτο):

«…4. Λήψη απόφασης περί αναπροσαρµογής ∆ηµοτικών Τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού ∆ήµου Σαρωνικού έτους 2015. Εισηγητής: Οικονοµική Επιτροπή

5. Λήψη απόφασης περί: α) καθορισµού κοινού συντελεστή φόρου Ηλεκτροδοτούµενων Χώρων(Φ.Η.Χ.) για όλες της κατηγορίες, για τη ∆ΕΗ ∆ήµου Σαρωνικού έτους 2015, β) Κατανοµή ΦΗΧ έτους 2015 στον ∆ήµο Σαρωνικού και στα ΝΠ∆∆ µε τις επωνυµίες «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Σαρωνικού» και «Ενιαία Σχολική Επιτροπή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου
Σαρωνικού». Εισηγητής: Οικονοµική Επιτροπή

6. Λήψη απόφασης περί αναπροσαρµογής Τελών Ύδρευσης ∆ήµου Σαρωνικού έτους 2015. Εισηγητής: Οικονοµική Επιτροπή…».

Ως αιτιολογία για τη σύγκληση του δημοτικού συμβουλίου προς λήψη απόφασης για τα προαναφερθέντα και για άλλα ζητήματα, οικονομικής φύσεως, που σχετίζονται με τον προϋπολογισμό, αναφέρονται τα ακόλουθα στηνπρόσκληση“Σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 24823/2014 έγγραφο του ΥΠΕΣ, οι ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν για την κατάρτιση του σχεδίου προϋπολογισμού, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί το μήνα Σεπτέμβριο, ως εκ τούτου θα πρέπει οι αποφάσεις των τελών να προηγηθούν”.

Αλγεινή εντύπωση προκαλεί το γεγονός, ότι η απερχόμενη Διοίκηση του Δήμου, στην οποία σημαντική θέση, διαθέτει ο νέος Δήμαρχος, κ. Σωφρόνης, ως αντιδήμαρχος οικονομικών, σπεύδει να θέσει ένα τέτοιο ζήτημα, λίγες ημέρες, πριν την ορκωμοσία και την εγκατάσταση του νέου δημοτικού συμβουλίου. Ο νυν αντιδήμαρχος οικονομικών και νέος πλέον δήμαρχος κ. Σωφρόνης, σε τηλεφωνική συνέντευξη, που δόθηκε στον paraktios, αναφέρθηκε σε αυξομειώσεις των τελών στις διάφορες περιοχές του Δήμου. Πλην όμως, σε καιρούς ακραίας πτωχοποίησης του λαού μας και με έναν  απερχόμενο “αριστερό” δήμαρχο, νυν πλέον αντιπεριφερειάρχη, θα αναμέναμε ενιαία τέλη προς τα κάτω και όχι προς τα άνω, δηλαδή να καταστούν ενιαία τα τέλη, με βάση τα φθηνότερα ισχύοντα στο Δήμο. Το αναμένουμε αυτό και μάλιστα απ’όλους τους δημοτικούς συμβούλους και ιδίως τους υποψηφίους δημάρχους, καθότι είχαν υποσχεθεί προεκλογικά, ότι δεν θα επιβαρύνουν οικονομικά τους δημότες. Ελπίζουμε να κάνουν πράξη τα λόγια τους και να μην γίνουν αυξήσεις των τελών, πολλώ δε μάλλον, όταν δίνονται τεράστια χρηματικά ποσά για μελέτες, των οποίων οι δημότες αγνοούν το περιεχόμενο και πολλές από αυτές αποδεικνύονται επιζήμιες για τους δημότες (π.χ. μελέτη για την αλλαγή των χρήσεων γης στη Σαρωνίδα, το κόστος της οποίας ανέρχεται σε 144.000 ευρώ).

Ως προς το γεγονός, ότι το απερχόμενο δημοτικό συμβούλιο καλείται να αποφασίσει για την αναπροσαρμογή των δημοτικών τελών, λίγες μόνο ημέρες πριν αναλάβει το νέο δημοτικό συμβούλιο, ο κ. Σωφρόνης ισχυρίσθηκε στην ίδιατηλεφωνική συνέντευξη, ότι αποτελεί νομοθετική δέσμευση οι όποιες αναπροσαρμογές να γίνουν μέχρι 31 Αυγούστου 2014, χωρίς όμως να αναφέρει ποία νομοθετική διάταξη προβλέπει κάτι τέτοιο (αναμένουμε να την αναφέρει). Ακόμη, όμως, και σ’αυτήν την περίπτωση ευλόγως ανακύπτουν τα ακόλουθα ερωτήματα:

1) Για ποίο λόγο επέλεξαν να εξαντλήσουν το χρόνο, που είχαν στη διάθεσή τους και επέλεξαν τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή;

2) Εάν είχαν εξαρχής σκοπό να αναπροσαρμόσουν τους δημοτικούς φόρους και τα δημοτικά τέλη, τότε για ποίο λόγο δεν προέβησαν στην αναπροσαρμογή τους προεκλογικώς, ή για ποίο λόγο δεν ανέφεραν προεκλογικώς, ότι μετά τις εκλογές σκοπεύουν να προβούν σ’αυτήν την αναπροσαρμογή, ώστε να γνωρίζουμε τις προθέσεις τους;

3) Για ποίο λόγο ο απερχόμενος δήμαρχος δεν συγκάλεσε προηγουμένως τη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης (άρθρο 76 παρ. 3 του Ν. 3852/2010);

4) Θα υπάρξουν δημότες ολόκληρων περιοχών του Δήμου, που θα πληρώνουν αυξημένα τέλη, μετά την αναπροσαρμογή;

Όλα αυτά τα καίρια ερωτήματα πρέπει να απαντηθούν. Σε κάθε περίπτωση, όμως, επισημαίνουμε, ότι στην ίδια αυριανή συνεδρίαση καλείται το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει και για άλλα μείζονα ζητήματα οικονομικής φύσεως (βλέπε εδώ). Επισημαίνουμε, τέλος, ότι, σύμφωνα με το άρθρο 76 παρ. 3 του Ν. 3852/2010 (“Καλλικράτης”)“Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης συνεδριάζει δημόσια, μετά από πρόσκληση του προέδρου της, υποχρεωτικά μία φορά το χρόνο, πριν από τη σύνταξη του προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος δράσης και τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις μήνες για άλλα θέματα που εισάγονται προς συζήτηση”. Έπρεπε, λοιπόν, να είχε ήδη συγκληθεί εδώ και καιρό η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, η οποία αποτελείται από εκπροσώπους συλλόγων, από δημότες, κλπ., και συγκαλείται υποχρεωτικώς γι’αυτού του είδους τα ζητήματα. Πλην όμως, αυτό δεν έχει συμβεί. Η ίδια η δημοτική αρχή έχει απαξιώσει πλήρως αυτό το όργανο και ενεργεί κατά το δοκούν, αγνοώντας πλήρως τους δημότες και την άποψή τους. Επικαλείται, επίσης, το νόμο κατά το δοκούν.

Αναμένουμε, λοιπόν, τις απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα και τις αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου, ελπίζοντας να μην υπάρξει αύξηση των δημοτικών φόρων και τελών.

“ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ”

Categories