ΚΥΠΡΟΣ. Πράσινο από Συμβούλιο Εθνικής Οικονομίας για ν/σ εκποιήσεων

Το πράσινο φως για το νομοσχέδιο εκποιήσεων έδωσε το Συμβούλιο Εθνικής Οικονομίας. Σε πολυσέλιδο σημείωμα που επέδωσε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, το Συμβούλιο αναφέρει μεταξύ άλλων ότι η υφιστάμενη διαδικασία εκποίησης είναι γραφειοκρατική, χρονοβόρα και δεν παρέχει καμία προστασία στην πρώτη κατοικία ή στις ευάλωτες ομάδες.

Χωρίς εκσυγχρονισμό της διαδικασίας εκποίησης, προστίθεται στο σημείωμα του Συμβουλίου Εθνικής Οικονομίας, οι τράπεζες θα χρεώνουν υψηλά επιτόκια για να καλύψουν τις ζημιές των ΜΕΔ, και/ή δεν θα δανείζουν εάν η υποθήκη είναι πρώτη κατοικία, και/ή δεν θα εισπράττουν και άρα δεν θα έχουν ρευστότητα για να δανείσουν, με αποτέλεσμα να επέλθει παράλυση της οικονομίας και παράταση της ύφεσης για πολλά χρόνια.

Η ολιγωρία και η αναβολή στη λήψη αποφάσεων και στην ψήφιση εκσυγχρονιστικών νομοσχεδίων όπως τα προτεινόμενα είναι η χειρότερη τακτική. Αντίθετα, η εξελικτική βελτίωση τυχόν μικρών ή μεγάλων αδυναμιών των νομοσχεδίων μέσω κανονισμών ή/και τροποποιητικών νομοσχεδίων εγγυάται την πρόοδο και θα βοηθήσει την Κυπριακή οικονομία να βγει γρηγορότερα από την ύφεση, αναφέρει το Συμβούλιο.

Καταληκτικά, τονίζεται, η ανάγκη ψήφισης των προτεινόμενων νομοσχεδίων. Ο λαϊκισμός και η απόρριψη δεν είναι η λύση. Βελτιώσεις επί των νομοσχεδίων με σχετικές τροποποιήσεις θα μπορούν να γίνουν κατά τους επόμενους 1-2 μήνες, αφού πρώτα ψηφιστούν οι υφιστάμενες πρόνοιες. Η βουλή πάντα έχει τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή να παρέμβει σε περίπτωση που (παρ ελπίδα) παρατηρηθούν προβλήματα στην εφαρμογή των νομοσχεδίων στους επόμενους μήνες.

Αναλυτικότερα, τα κύρια σημεία από τις θέσεις του Συμβουλίου Εθνικής Οικονομίας:

Υφιστάμενη νομοθεσία και κατάσταση
• Υφιστάμενη διαδικασία εκποίησης είναι γραφειοκρατική, χρονοβόρα και δεν παρέχει καμία προστασία στην πρώτη κατοικία ή στις ευάλωτες ομάδες.
• Μη εξυπηρετούμενα δάνεια (ΜΕΔ) σε επίπεδα που σπάνια έχουν παρατηρηθεί διεθνώς, και δεν συνάδουν με τα μακροοικονομικά δεδομένα της οικονομίας μας. Οι λόγοι φαίνεται να είναι:
o Ο υπερδανεισμός του παρελθόντος, ο οποίος δυστυχώς είναι δεδομένος.
o Το γραφειοκρατικό και χρονοβόρο σύστημα εκποίησης ενυπόθηκης περιουσίας (το οποίο διαρκεί πέραν των 7-10 ετών) και η συζήτηση που γίνεται τους τελευταίους μήνες για προστασία της πρώτης κατοικίας, έχουν εξαλείψει τον φόβο απώλειας περιουσίας και πολλοί οφειλέτες – είτε πιέζονται οικονομικά είτε όχι- επιλέγουν τη μη εξυπηρέτηση του δανείου τους αντί να περιορίσουν τα έξοδά τους και να καταβάλουν στο δάνειό τους αυτό που μπορούν.
• Χωρίς εκσυγχρονισμό της διαδικασίας εκποίησης:
o Οι τράπεζες θα χρεώνουν υψηλά επιτόκια για να καλύψουν τις ζημιές των ΜΕΔ, και/ή
o Δεν θα δανείζουν εάν η υποθήκη είναι πρώτη κατοικία, και/ή
o Δεν θα εισπράττουν και άρα δεν θα έχουν ρευστότητα για να δανείσουν.
Αποτέλεσμα: παράλυση της οικονομίας, παράταση της ύφεσης για πολλά χρόνια.
• Τεράστια επίδραση του χρόνου εκποίησης στο ύψος των κεφαλαιακών αναγκών για σκοπούς των τεστ αντοχής και άρα ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών.
o Γνωστή η ταινία των συνεπειών:
 Συνεισφορά κράτους ( =φορολογούμενου), αλλά οι δανειστές δεν θα προσφέρουν βοήθεια στο κράτος αυτή τη φορά.
 Συνεισφορά καταθετών = κούρεμα.

Προτεινόμενη δέσμη νομοσχεδίων
• Ο σκοπός των νομοθετημάτων είναι οικονομολογικά ορθός και η κοινωνική πολιτική ασκείται από το κράτος και όχι από τον ιδιωτικό τομέα.
• Ελαττώνει τη γραφειοκρατία και εισάγει δίκτυ προστασίας εκεί όπου χρειάζεται.
• Εισάγει ασφαλιστικές δικλείδες, οι πιο σημαντικές από τις οποίες είναι:
o Απαγόρευση εκποίησης αν δεν προηγηθεί διαδικασία αναδιάρθρωσης ή και διαμεσολάβησης (για δάνεια με αρχικό ύψος μέχρι €350,000 τα οποία εξασφαλίζονται από πρώτη κατοικία).
o Κατάργηση ορισμένων καταχρηστικών πρακτικών όπως είναι η δυνατότητα μονομερούς αύξησης των επιτοκίων.
o Στήριξη ευάλωτων ομάδων (σχέδια ΟΑΓ και ΕΕΕ).

Εισηγήσεις για εισαγωγή περαιτέρω ασφαλιστικών δικλείδων
• Πρωταρχικός σκοπός η είσπραξη καθυστερημένων οφειλών και όχι η είσπραξη ολόκληρου του υπολοίπου του δανείου:
o Η ειδοποίηση εκποίησης να αναφέρεται σε αποπληρωμή των καθυστερημένων οφειλών και όχι ολόκληρου του ποσού του δανείου. Στην περίπτωση που δεν εισπραχθούν οι καθυστερημένες οφειλές τότε να προχωρεί ο δανειστής σε εκποίηση.
• Εάν η αξία εξασφάλισης υπερβαίνει το υπόλοιπο του δανείου, να δίνεται χρόνος 6-9 μηνών στον οφειλέτη για πώληση της περιουσίας του από τον ίδιο. Αν η πώληση δεν πραγματοποιηθεί, τότε οι 6-9 μήνες που του έχουν δοθεί να ελαττώνουν το χρονοδιάγραμμα εκποίησης.
• Ο ανεξάρτητος εκτιμητής που διορίζει η τράπεζα να γνωστοποιείται από την τράπεζα προς τον οφειλέτη και όχι το αντίθετο.
• Απαγόρευση εκποίησης για μικροποσά, πάντοτε εντός λογικών πλαισίων και θέσπισης ασφαλιστικών δικλείδων για απονθάρρυνση «στρατηγικών καθυστερήσεων».
• Εισαγωγή διαδικασίας και προνοιών για συνολικό διακανονισμό στην περίπτωση εκποίησης ενυπόθηκης περιουσίας.
• Οι συσσωρευμένες υποθέσεις καθυστερημένων δανείων για τα οποία έχουν ήδη εκδοθεί αποφάσεις Δικαστηρίου εναντίον του οφειλέτη θα πρέπει να προχωρήσουν άμεσα με τη διαδικασία εκποίησης με βάση το νομοσχέδιο και να μην αρχίσει εκ νέου διαδικασία εξ υπαρχής.
• Κατάργηση καταχρηστικών επιβαρύνσεων εις βάρος οφειλετών που επιθυμούν την πρόωρη εξόφληση του δανείου τους.

Καταληκτικά σχόλια
• Η ολιγωρία και η αναβολή στη λήψη αποφάσεων και στην ψήφιση εκσυγχρονιστικών νομοσχεδίων όπως τα προτεινόμενα είναι η χειρότερη τακτική. Αντίθετα, η εξελικτική βελτίωση τυχόν μικρών ή μεγάλων αδυναμιών των νομοσχεδίων μέσω κανονισμών ή/και τροποποιητικών νομοσχεδίων εγγυάται την πρόοδο και θα βοηθήσει την Κυπριακή οικονομία να βγει γρηγορότερα από την ύφεση.
• Τονίζεται η ανάγκη ψήφισης των προτεινόμενων νομοσχεδίων. Ο λαϊκισμός και η απόρριψη δεν είναι η λύση. Βελτιώσεις επί των νομοσχεδίων με σχετικές τροποποιήσεις θα μπορούν να γίνουν κατά τους επόμενους 1-2 μήνες, αφού πρώτα ψηφιστούν οι υφιστάμενες πρόνοιες. Η βουλή πάντα έχει τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή να παρέμβει σε περίπτωση που (παρ ελπίδα) παρατηρηθούν προβλήματα στην εφαρμογή των νομοσχεδίων στους επόμενους μήνες.

– See more at: http://www.sigmalive.com/news/local/155666#sthash.3jFOF3NM.dpuf

Categories