ΜΕΓΑΛΗ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΑΡΩΝΙΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΥΒΑΡΑ ΠΡΟΤΕΙΝΕ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ!

Η οικονομική επιτροπή του Δήμου Σαρωνικού, στην οποία μετέχουν ο απερχόμενος δήμαρχος, κ. Φιλίππου, και ο νέος δήμαρχος, κ. Σωφρόνης, με την αριθμ. 255/2014 ομόφωνη απόφασή της, εισηγήθηκε προς το δημοτικό συμβούλιο την αύξηση των δημοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για τη Σαρωνίδα και τον Κουβαρά, τις πλέον παραμελημένες περιοχές του δήμου Σαρωνικού κατά την τετραετία, που παρήλθε. Η προτεινόμενη αύξηση αφορά, τόσο τις οικίες, όσο και τα καταστήματα. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την εισήγηση της οικονομικής επιτροπής προτείνονται οι ακόλουθες αυξήσεις:

Σαρωνίδα

ισχύοντα τέλη για οικίες: 1,00€/τµ

προτεινόμενα τέλη για οικίες: 1,20 €/τµ

ισχύοντα τέλη για κατ/τα: 1,60€/τµ

προτεινόμενα τέλη για κατ/τα: 1,92 €/τµ

Πέραν, λοιπόν, της καταστροφικής για τη Σαρωνίδα μελέτης, που παρήγγειλε ο Δήμος Σαρωνικού σε σχέση με τις χρήσεις γης (κόστους 144.000 ευρώ), της επιφυλάσσονται μεγάλες αυξήσεις στα τέλη καθαριότητας, ηλεκτροφωτισμού και υδρεύσεως (;). Επισημαίνουμε, ότι ο αρμόδιος μέχρι σήμερα αντιδήμαρχος για τη Σαρωνίδα και τέως πρόεδρος της πρώην Κοινότητας Σαρωνίδας, κ. Α. Πέγκας, απουσίαζε από τη συνεδρίαση και τον αναπλήρωσε ο κ. Μ. Αδάμης. Παρών ήταν και συμφώνησε στην αύξηση των τελών στη Σαρωνίδα ο τέως κοινοτικός σύμβουλος και κάτοικός της, κ. Σπ. Δημητρίου.

Κουβαράς

ισχύοντα τέλη για οικίες: 0,85 €/τµ

προτεινόμενα τέλη για οικίες: 1,00 €/τµ

ισχύοντα τέλη για κατ/τα: 1,80€/τµ

προτεινόμενα τέλη για κατ/τα: 2,16 €/τµ

 

Μεγάλη αύξηση, ωστόσο, προτείνει η οικονομική επιτροπή και για τα καταστήματα της Αναβύσσου, διατηρώντας τα ίδια τέλη μόνο για τις οικίες. Συγκεκριμένα:

Ανάβυσσος

ισχύοντα τέλη για οικίες: 1,33€/τµ

προτεινόμενα τέλη για οικίες: 1,33 €/τµ

ισχύοντα τέλη για κατ/τα: 1,60€/τµ

προτεινόμενα τέλη για κατ/τα: 1,99 €/τµ

 

Ευνοούμενες στην απόφαση της οικονομικής επιτροπής ήταν οι περιοχές των Καλυβίων και της Παλαιάς Φώκαιας, με εισήγηση για σημαντική μείωση των τελών τους σε οικίες και καταστήματα. Συγκεκριμένα:

Καλύβια

ισχύοντα τέλη για οικίες: 1,72€/τµ

προτεινόμενα τέλη για οικίες: 1,60 €/τµ

ισχύοντα τέλη για κατ/τα: 3,97€/τµ

προτεινόμενα τέλη για κατ/τα: 3,50 €/τµ

 

Παλαιά Φώκαια

ισχύοντα τέλη για οικίες: 1,61€/τµ

προτεινόμενα τέλη για οικίες: 1,45 €/τµ

ισχύοντα τέλη για κατ/τα: 3,52€/τµ

προτεινόμενα τέλη για κατ/τα: 3,17 €/τµ

Στην ίδια συνεδρίασή της η οικονομική επιτροπή του Δήμου αποφάσισε, και πάλι ομοφώνως, με τις αριθμ. 256 και 257 αποφάσεις της, α) τον καθορισμό κοινού συντελεστή Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (Φ.Η.Χ.) για όλες τις κατηγορίες για τη ΔΕΗ δήμου Σαρωνικού έτους 2015 και τη διάθεση του πρόσθετου ποσού (λόγω αύξησης του συντελεστή!) στις Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σαρωνικού και β) την αναπροσαρμογή προς τα άνω των τελών υδρεύσεως. Γι’αυτές, ωστόσο, τις αποφάσεις της οικονομικής επιτροπής δεν έχουμε ακόμη περισσότερες πληροφορίες, διότι, όλως περιέργως, δεν έχουν αναρτηθεί μέχρι σήμερα (από τη 18η Αυγούστου 2014) στη “ΔΙΑΥΓΕΙΑ”, σε αντίθεση με την απόφασή της για την αναπροσαρμογή των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού!

Όταν ο σύλλογός μας πληροφορήθηκε, ότι επρόκειτο να συνεδριάσει η οικονομική επιτροπή του Δήμου Σαρωνικού και στη συνέχεια το δημοτικό συμβούλιο, με θέματα, μεταξύ άλλων, την αναπροσαρμογή των τελών καθαριότητας, ηλεκτροφωτισμού και υδρεύσεως, αντέδρασε άμεσα στο ενδεχόμενο αυξήσεως των τελών σε οποιαδήποτε περιοχή του Δήμου, υποστηρίζοντας μόνο το ενδεχόμενο μείωσης των τελών στις διάφορες περιοχές του δήμου και αναπροσαρμογή τους, σύμφωνα με τα κατώτερα ισχύοντα, δεδομένου, ότι α) ουδείς εκ των υποψηφίων δημάρχων είχε αναφέρει προεκλογικώς το ενδεχόμενο αύξησης των τελών, αλλά αντιθέτως της μειώσεώς τους και β) εάν υπάρξει ορθολογική διαχείριση των χρημάτων των δημοτών (δυστυχώς δεν γίνεται) είναι εφικτή η μείωση των τελών. Θα θέλαμε δε να πληροφορηθούμε την ανάλυση των εξόδων καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, που αναφέρονται στην αριθμ. 255/2014 απόφαση για την αναπροσαρμογή των αντίστοιχων τελών, διότι πραγματικά τα αναφερόμενα ποσά φαντάζουν υπέρογκα.

Παράλληλα, ο σύλλογός μας έθεσε ορισμένα καίρια ερωτήματα, ορμώμενος από τα όσα φέρεται να υποστήριξε ο νέος, πλέον, δήμαρχος κ. Σωφρόνης σε τηλεφωνική συνέντευξη.

Τελικώς, μετά τις εύλογες αντιδράσεις, που δημιουργήθηκαν, η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, το οποίο θα ελάμβανε τις οριστικές αποφάσεις, ανεβλήθη, λόγω έλλειψης απαρτίας, που, σύμφωνα με την εκτίμηση – παραδοχή της προέδρου του συμβουλίου, κας Κόλλια, η απουσία πολλών εκ των συμβούλων ήταν σκόπιμη (“εσκεμμένη”). Σε κάθε περίπτωση, οι δικαιολογίες της προέδρου του δημοτικού συμβουλίου σχετικά με τον χρόνο, που επελέγη να γίνει η αναπροσαρμογή – αύξηση των τελών, ήταν ανεπαρκείς, αντιφατικές και αβάσιμες. Έρχονταν δε σε αντίθεση με την αιτιολογία, που είχε επικαλεσθεί, σε τηλεφωνική συνέντευξη, ο κ. Σωφρόνης. Για παράδειγμα, ο ισχυρισμός της, ότι η αναπροσαρμογή – “εξορθολογισμός” των τελών ήταν υποχρεωτική και προβλέπεται στο Ν. 3852/2010 (“Καλλικράτης”), είναι, το μεν αβάσιμη, διότι δεν γνωρίζουμε συγκεκριμένη διάταξή του, που να προβλέπει κάτι τέτοιο, το δε αντιφατική, διότι πώς γίνεται να προβλέπεται κάτι τέτοιο από το 2010 και το απερχόμενο συμβούλιο να σπεύδει να προβεί στην αναπροσαρμογή – “εξορθολογισμό”, μετά από τέσσερα περίπου έτη, και μάλιστα λίγες μόνο ημέρες πριν λήξει η θητεία του! Ούτως ή άλλως, τόσο οι αιτιάσεις του κ. Σωφρόνη, όσο και της κ. Κόλλια, δεν επιβεβαιώνονται από το περιεχόμενο της ιδίας της αποφάσεως της οικονομικής επιτροπής, στην οποία δεν γίνεται η παραμικρή επίκληση όλων των προαναφερθέντων αιτιάσεων.

Σε κάθε περίπτωση, έχουμε βάσιμους λόγους να εκτιμούμε, ότι οι δημότες του Δήμου Σαρωνικού θα υποστούν έντονη φορολόγηση από εδώ και στο εξής, δεδομένου, ότι η οικονομική κατάσταση του Δήμου δεν είναι καλή, όπως κάποιοι την εμφάνιζαν προεκλογικώς (δείτε εδώ, εδώ και εδώ). Παραθέτουμε χαρακτηριστικό απόσπασμα τη αριθμ. 254/2014 αποφάσεως της οικονομικής επιτροπής, στην οποία, μεταξύ άλλων, αναφέρονται τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
“Σας γνωρίζουµε ότι το υπόλοιπο ποσό του Κ.Α. -9111. µε τίτλο “Αποθεµατικό” από 62.092,84 € που ήταν, µετά από αυτή την αναµόρφωση θα διαµορφωθεί σε 32.920,94 € και δεν ξεπερνά σε ποσοστό το 5% του συνόλου των τακτικών εσόδων του ∆ήµου. Συνεπώς, το ύψος του αποθεµατικού έχει µειωθεί επικίνδυνα τη συγκεκριµένη χρονική περίοδο του έτους, αφού υπολείπονται 4,5 µήνες για τη λήξη του και δεν επιτρέπει καµία ενίσχυση σε κωδικούς αριθµούς εξόδων του προϋπολογισµού µας, εκτός αν αφορούν αποκλειστικά και µόνο κωδικούς µισθοδοσίας (εξαιρούνται υπερωρίες, βραδινά και προς συµπλήρωση ωραρίου), κρατήσεων, απόδοση ΦΠΑ, λογιστικών τακτοποιήσεων και λοιπών υποχρεωτικών – λειτουργικών αναγκών του ∆ήµου µας. Οποιαδήποτε άλλη εισήγηση για αύξηση του ποσού προϋπολογισµού των κωδικών εξόδων έχει αρνητική εισήγηση από το τµήµα Προϋπολογισµού, Λογιστηρίου & Προµηθειών”.

Είναι, λοιπόν, προφανές, ότι, μετά τις φιέστες, τα χαμόγελα, τις εκατέρωθεν ευχαριστίες και τα καλά λόγια του ενός προς τον άλλο, κατά την ορκωμοσία (δείτε εδώ και εδώ), θα έχουμε δυσάρεστες εξελίξεις και εκπλήξεις για τους δημότες. Ήδη, τα πρώτα δείγματα δόθηκαν πριν καν αναλάβει η “νεα” διοίκηση. Ωστόσο, ευχόμαστε να διαψευστούμε και η “νέα” δημοτική αρχή να τηρήσει ορισμένες στοιχειώδεις δεσμεύσεις της σε σχέση με την οικονομική διαχείριση, τη διαφάνεια, τη συμμετοχή των πολιτών, κλπ.

“ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ”

 

Categories