ΜΠΑΡΑΖ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

Μία ημέρα μετά την ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σαρωνικού την Κυριακή 7/9, τρεις Δημοτικές Κοινότητες (Καλυβίων, Αναβύσσου και Παλαιάς Φώκαιας0 έχουν προαναγγείλει Συνεδριάσεις για την Δευτέρα 8/9,  με βασικό θέμα την ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ στον Προυπολογισμό.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Π ΦΩΚΑΙΑΣ ,        Δευτέρα 8/9 και ώρα 17.00

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ,      Δευτέρα 8/9 και ώρα 18.30

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ,        Δευτέρα 8/9 και ώρα  19.30.

Αναμένεται η έκδοση προαναγγελίας από την Δημοτική Κοινότητα Σαρωνίδας και της Τοπικής Κοινότητας Κουβαρά.

 


 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ

Ταχ. Διευθ.: Λεωφ. Σουνίου & Αγ. Γεωργίου
Τ.Κ.: 19013
Τηλεφωνικό κέντρο 15325
Φαξ: 22910-78085
www.palaiaphokaia.gr

Παλαιά Φώκαια 2-9-2014
Αρ. Πρωτ. 18612

Προς τους κ.κ.:
1. Παπουτσή Αθανάσιο, Πρόεδρο Συμβουλίου
Δημοτικής Κοινότητας
2. Φιλίππου Δημήτριο, Σύμβουλο Δημοτικής Κοινότητας
3. Μενεγάκη Αδάμ, Σύμβουλο Δημοτικής Κοινότητας
4. Τσούνη Βασίλειο, Σύμβουλο Δημοτικής Κοινότητας
5. Αντωνίου Μικαέλα, Σύμβουλο Δημοτικής Κοινότητας

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής
Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας
Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε δημόσια συνεδρίαση στις 8/9/2014, ημέρα
Δευτέρα και ώρα 17:00, στο γραφείο του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Παλαιάς Φώκαιας (Λεωφόρος Σουνίου & Αγίου Γεωργίου) με τα κάτωθι θέματα.
1. Ενημέρωση αναφορικά με τις αρμοδιότητες που προβλέπει για τα Τοπικά Συμβούλια
το Πρόγραμμα «Καλλικράτης».
2. Παρουσίαση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Σαρωνικού έτους 2015 για τη
Δημοτική Κοινότητα Παλαιάς Φώκαιας και διατύπωση σχετικών προτάσεων από τα μέλη
του Τοπικού Συμβουλίου.
Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας
Αθανάσιος Ν. Παπουτσής


ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Αριθ. Πρωτ.:18709
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ
κ. Όλγα Σ. Κετέογλου
Τον/την κ. ……………………………………………………………………
Σας παρακαλούμε την 8 του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2014
ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 18:30 μ.μ. να προσέλθετε στη
Δημοτική Κοινότητα προκειμένου να συζητηθεί και να ληφθεί από το
Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας σε τακτική συνεδρίαση απόφαση
σχετικά με το παρακάτω θέμα.
Πρόταση ένταξης έργων Δημοτικής Κοινότητας Αναβύσσου στο
Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Σαρωνικού έτους 2015.
Ανάβυσσος 3/09/2014
Η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας
Αναβύσσου
Όλγα Σ. Κετέογλου


 

Αριθ. Πρωτ. 18760
Αριθ. 10
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΛΥΒΙΩΝ
Προς τον Σύμβουλο
…………………………………………………
Σας προσκαλώ στη Συνεδρίαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Καλυβίων η οποία
θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Καλυβίων, την 8η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους
2014, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 19.30 με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Πρόταση ένταξης έργων στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Σαρωνικού έτους 2014.
2. Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Κοινότητας σχετικά με θέματα λειτουργίας της
Δημοτικής Κοινότητας.
Καλύβια, 04-09-2014 .
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΟΛΑΞΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

Categories