ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ Δ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ. ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΑ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ;

Σήμερα, σε όλες τις Δ.Κοινότητες και στο Τ.Σ Κουβαρά, συγκαλείται σε κάθε τόπο χωριστά, το Πρώτο Συμβούλιο υπό τη καινούργια του σύνθεση μετά τις εκλογές του Μαίου και καλούνται τα μέλη του να εισηγηθούν προς το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  ποιά ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ θα ενταχθούν στον Προυπολογισμό 2015

Τα Τεχνικά έργα για τα οποία καλούνται να αποφασίσουν τα Συμβούλια, χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, τα  ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ και τα ΝΕΑ ΈΡΓΑ.

Το μείζον ζήτημα λοιπόν ανεξάρτητα αν κάποιος  συμφωνεί η διαφωνεί με το περιεχόμενο των έργων, είναι αν οι Σύμβουλοι των Κοινοτήτων και του Τοπικού Συμβουλίου οι οποίοι στη πλειοψηφία τους ασχολούνται για πρώτη φορά με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, είναι ενημερωμένοι και  προετοιμασμένοι να γνωμοδοτήσουν για τα συνεχιζόμενα έργα μη γνωρίζοντας  το ιστορικό, την εξέλιξη και το Κοινό όφελος κάθε έργου( αφού κανείς δεν τους έχει προετοιμάσει)  και να δεσμεύσουν με την απόφασή τους τις εξελίξεις για κάθε τόπο του Δήμου μας.

Σε ότι αφορά τα ΝΕΑ  έργα, αναρωτιέται κανείς, με ποιό τρόπο αυτά έχουν προταθεί προς ψήφιση και αν είναι προιόν πλατειάς διαβούλευσης με τους Δημότες και τους φορείς του Δήμου μας.

Και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις νομίζουμε ότι τα Τοπικά Συμβούλια δεν είναι προετοιμασμένα για να πάρουν το βάρος αυτής της Απόφασης.

Και για όσους ρωτήσουν “ποιά είναι η λύσή;” ,θεωρώ ότι είναι πολύ απλή.

Θα έπρεπε ήδη με πρωτοβουλία της Νέας Δημοτικής Αρχής να είχε συγκληθεί “ΑΤΥΠΟ” Συμβούλιο η  ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, όπου θα υπήρχε πλατεια και διεξοδική επεξήγηση  για τα Συνεχιζόμενα και τα ΝΕΑ τεχνικά έργα.

Για να υπάρχει συνέπεια λόγων και πράξεων σε ότι αφορά την υπόσχεση ” Μαζί με τους Δημότες θα  αποφασίζουμε  για οτιδήποτε σχεδιάζουμε για τον τόπο ”

 

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ “ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ”

 

Categories