Απόφαση Δημάρχου για ορισμό αρμοδιοτήτων Προέδρων

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Σαρωνικού η απόφαση με τις  αρμοδιότητες  που δίνει ο Δήμαρχος στους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων. Από την απόφαση λείπει το όνομα του Προέδρου του Κουβαρά Γ.Κίτσου που προφανώς δεν εμπίπτει στις διατάξεις  του άρθρου 83/Ν.3852/2010, αφού αυτό αναφέρεται σε Προέδρους Συμβουλίων ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. (Ο Κουβαράς είναι ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ)

ΑΡΜΟΔ1 ΑΡΜΟΔ2 ΑΡΜΟΔ3 ΑΡΜΟΔ4 ΑΡΜΟΔ5

 

 

Categories