Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΟ 1ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΡΥΞΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Εξόρυξη Αποβλήτων (Θεσσαλονίκη, 16-9-2014).

Το ιδιαίτερα ενδιαφέρον 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Εξόρυξη Αποβλήτων που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 16/9 παρακολούθησε ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής Πέτρος Φιλίππου.
Το εν λόγω συνέδριο ήταν αποτέλεσμα μιας πιλοτικής εφαρμογής που έχει ξεκινήσει στη χώρα μας με την εξόρυξη αποβλήτων από ΧΥΤΑ για την ανάκτηση μετάλλων, πλαστικών και γενικότερα χρήσιμων υλικών γης και ενέργειας. Είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διοργανώθηκε στο πλαίσιο του έργου LIFE + reclaim από τον Δήμο Πολυγύρου, τη Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών του ΕΜΠ και την ENVECO Α.Ε. (Προστασία, Διαχείριση και Οικονομία Περιβάλλοντος).
Σκοπός του συγκεκριμένου συνεδρίου είναι η δημιουργία μιας προσωρινής πιλοτικής εφαρμογής προκειμένου να μπορεί να γίνει εξόρυξη απορριμμάτων από υφιστάμενα μέρη του ΧΥΤΑ, να διαχωριστούν τα χρήσιμα υλικά και να παραχθούν κατάλληλα προϊόντα που να υπάρχει η δυνατότητα να επαναχρησιμοποιηθούν.
Αξίζει να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά ξεκινάει μια τέτοια προσπάθεια στην Ελλάδα που ενδέχεται να ανοίξει ένα νέο δρόμο στη διαχείριση αποβλήτων στη χώρα μας.
Η Περιφέρεια Αττικής έχει ως κύριο στόχο την επίλυση του προβλήματος της διαχείρισης των απορριμμάτων στην Αττική, παρακολουθεί με ιδιαίτερη προσοχή και ξεχωριστό ενδιαφέρον όλες τις εξελίξεις και τις νέες μεθόδους ειδικά στον τομέα της ανακύκλωσης και της επανάκτησης – επαναχρησιμοποίησης υλικών προκειμένου να προχωρήσει σύντομα σε προτάσεις που θα δίνουν λύσεις στο μείζον θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΗ.

Πραγραμματικά, γεννάται η εύλογη απορία προς τους εμπνευστές του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.

Γιατί χρειάζεται να κάνουμε “ΕΞΟΡΥΞΗ” στους ΧΥΤΑ και να ανακαλύψουμε χρήσιμα στοιχεία, όταν πριν πάνε εκεί τα είχαμε στα χέρια μας?

 

Categories