ΚΥΠΡΟΣ. Εμπόριο: Τι εξάγει και πού

Σήμερα οι εξαγωγές, όσο κι αν συνεισφέρουν μικρό ποσοστό στο ΑΕΠ, αποτελούν έναν από τους σημαντικούς παράγοντες της οικονομικής δραστηριότητας της μικρής Κύπρου. Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία του υπουργείου Εμπορίου, το σύνολο των εξαγωγών για το 2013 ανήλθε στα 716 εκ. ευρώ.
Τα φαρμακευτικά είδη, τα γεωργικά προϊόντα, όπως, πατάτες και εσπεριδοειδή, χαλούμι και χυμοί φρούτων αποτελούν τα προϊόντα της Κύπρου με τη μεγαλύτερη αξία σε εξαγωγές. Το μεγαλύτερο όγκο των εγχώριων εξαγωγών της Κύπρου κατέχουν τα φάρμακα (28%), χαλούμι (11%), διάφορα απορρίμματα (7%), πατάτες (7%), τσιμέντο (5%), χρυσός (5%) και εσπεριδοειδή (3%).
Σημαντικό μέρος των εσόδων σε ξένο συνάλλαγμα πηγάζει από τις επανεξαγωγές, η αξία των οποίων μέσα στο 2013 ανήλθε 895 εκ.
Ηνωμένο Βασίλειο , Ελλάδα, Ισραήλ και Αίγυπτος είναι οι κυριότερες αγορές που δέχονται τα κυπριακά προϊόντα, με τις Κίνα, Ιταλία, Γερμανία, Ρωσία και Ισπανία να ακλουθούν

ΒΡΕΤΑΝΙΑ
Ο πρώτος προορισμός εξαγωγών από την Κύπρο είναι η Βρετανία, με ποσοστό 13,8%. Οι εξαγωγές στη Βρετανία για το 2013 είχαν αξία 98,6 εκ., ποσό αυξημένο κατά 9,5% από το 2012. Οι επανεξαγωγές ανήλθαν στα 110 εκ. ευρώ. Το συνολικό εμπόριο (τόσο οι εξαγωγές όσο και οι εισαγωγές) με τη Βρετανία διαμορφώθηκε στα 518,7 εκ.

Εξαγωγικά προϊόντα για το 2013:
Πολύτιμα μέταλλα 31%
Γαλακτοκομικά προϊόντα 29%
Λαχανικά, ρίζες 22%
Φαρμακευτικά προϊόντα 3%
Φρούτα και ξηροί καρποί 3%
Τσιμέντο και ασβέστης 3%

Οι εξαγωγές υπηρεσιών προς τη Βρετανία για το 2012 ανήλθαν στα 1.2 δις , ποσό που αντιστοιχούσε στο 19% του συνόλου των υπηρεσιών που εξάγει το νησί. Συγκεκριμένα, οι εξαγωγές υπηρεσιών κατηγοριοποιούνται:
Ταξιδιωτικές υπηρεσίες 63%
Μεταφορές 14%
Νομικές, λογιστικές, συμβουλευτικές και δημοσίων σχέσεων 8%
Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες 4%

ΕΛΛΑΔΑ

Ο δεύτερος προορισμός εξαγωγών από την Κύπρο είναι η Ελλάδα, με ποσοστό 9,6%. Οι εξαγωγές στην Ελλάδα για το 2013 είχαν αξία 68,5 εκ., ποσό μειωμένο κατά 2,1% από το 2012. Οι επανεξαγωγές ανήλθαν στα 200 εκ. ευρώ. Το συνολικό εμπόριο (τόσο οι εξαγωγές όσο και οι εισαγωγές) με την Ελλάδα διαμορφώθηκε στα 1.4 δις ευρώ.

Εξαγωγικά προϊόντα για το 2013:
Χυτοσίδηρος (απορρίμματα), 34%
Πατάτες 19%
Φαρμακευτικά προϊόντα 10%
Γαλακτοκομικά (χαλούμι) 7%
Χαλκός (απορρίμματα), 4%
Φρούτα, 3%
Οι εξαγωγές υπηρεσιών προς την Ελλάδα για το 2012 ανήλθαν στα 317 εκ. ευρώ , ποσό που αντιστοιχούσε στο 5% του συνόλου των υπηρεσιών που εξάγει το νησί. Συγκεκριμένα, οι εξαγωγές υπηρεσιών κατηγοριοποιούνται:

Ταξιδιωτικές υπηρεσίες 27%
Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες 20%
Μεταφορές 18%
Νομικές, λογιστικές, συμβουλευτικές και δημοσίων σχέσεων 16%

Categories