Ρένα Δούρου: Παγώνει διαγωνισμούς για προκηρύξεις έργων στον ΕΔΣΝΑ

Φρένο θέτει η περιφερειάρχης Αττικής κυρία Ρένα Δούρου σε διαγωνισμούς έργων, που προκηρύχθηκαν από την προηγούμενη διοίκηση του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ).
Οι αποφάσεις της για αναβολή διενέργειας διαγωνισμών που φέρουν την υπογραφή του πρώην περιφερειάρχη και πρώην προέδρου του ΕΔΣΝΑ κ. Γιάννη Σγουρού λαμβάνουν πολιτικές διαστάσεις.
Το επιτελείο της κυρίας Δούρου εντάσσει τις κινήσεις αυτές, στο πλαίσιο της διαφάνειας και της έμφασης στη νομιμότητα. Οι συνεργάτες της εστιάζουν σε «φρέσκιες» προκηρύξεις διαγωνισμών και ιδιαίτερα σε εκείνες οι οποίες αναρτήθηκαν πρόσφατα στο site του ΕΔΣΝΑ, ακόμα και μια ημέρα μετά την ορκωμοσία του νέου περιφερειακού συμβουλίου.

Ήδη, το τελευταίο διάστημα, η κυρία Δούρου , η οποία έχει αναλάβει ως περιφερειάρχης την προεδρία στον ΕΔΣΝΑ, πάγωσε τη διαδικασία για τουλάχιστον δύο έργα.

Ο κ. Σγουρός υπέγραψε στις 27.8.2014 (αναρτήθηκε την επομένη στο διαδίκτυο) την προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση κατασκευής του έργου «Επέκταση-Αναβάθμιση υφιστάμενου δικτύου πυροπροστασίας του Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης Απορριμμάτων στα Άνω Λιόσια». Ο προϋπολογισμός του είναι 1.450.000 ευρώ. Το είδος της διαδικασίας είναι Ανοιχτή Δημοπρασία και το κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή.

Ο διαγωνισμός ορίστηκε για τις 23 Σεπτεμβρίου για την υποβολή προσφορών.
Όμως, η περιφερειάρχης Αττικής «πάγωσε» τις διαδικασίες και ανέβαλε τη διενέργεια του διαγωνισμού. Όπως λένε από το επιτελείο της κυρίας Δούρου, η περίληψη διακήρυξης του διαγωνισμού αναρτήθηκε μια ημέρα μετά την ορκωμοσία του περιφερειακού συμβουλίου ενώ , σημειώνουν, «εντοπίστηκαν παρατυπίες». Θα γίνει επανέλεγχος για να προχωρήσει η διαδικασία.

Λίγες ημέρες πριν, στις 11 Σεπτεμβρίου, η κυρία Δούρου ανέβαλε την προγραμματισμένη για τις 12/09/2014 δημοπρασία πρόχειρου διαγωνισμού σχετικά με την «Προμήθεια και εγκατάσταση πληροφοριακού συστήματος του ζυγιστηρίου του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Σχιστού », προϋπολογισθείσας συνολικής αξίας 72.939 €.
Το σκεπτικό για την αναβολή ήταν ότι ο χρόνος που μεσολάβησε από τη δημοσιοποίηση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία της διενέργειας του διαγωνισμού «δεν ήταν επαρκής». Έτσι, ανέβαλε τη διαδικασία μέχρι τη λήψη απόφασης για τη συνέχιση ή μη της διαδικασίας από την Προϊσταμένη Αρχή, δηλαδή την εκτελεστική επιτροπή του ΕΔΣΝΑ. Η περίληψη της διακήρυξης είχε ημερομηνία 28.8.2014 και αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στις 5. 9.2014.

Categories