Η ΟΜΑΔΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ (ΟΑΠΣ) ΓΙΑ Ν.ΒΟΛΑΚΟ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ

Screenshot_42

Categories