ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ 24/9. ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΕΠΙΔΙΔΟΥΝ ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

Εκπρόσωπος Γονέων από 4 σχολεία του Δήμου Σαρωνικού επιδίδει ψήφισμα στο Δημοτικό Συμβούλιο ,  αναγγέλλει την παράστασή τους στο Σημερινό Περιφερειακό Συμβούλιο και ζητά τη συμπαράσταση του Δήμου.

Ο Δήμαρχος υποσχέθηκε τη στήριξη του ψηφίσματος ενώ “καυτηρίασε΄το γεγονός ότι το ψήφισμα προέρχεται μόνο από 4 σχολεία του Δήμου Σαρωνικού και όχι από όλα τα σχολεία του Δήμου.

Categories