Τροπολογία για την «Παράκτιο Αττικό Μέτωπο Α.Ε.»

Νέα υπουργική τροπολογία -την τρίτη σήμερα- κατέθεσε η κυβέρνηση στο νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης για τα θέματα εφοδιαστικής που συζητείται στη Βουλή.
Η τροπολογία αφορά την «Παράκτιο Αττικό Μέτωπο Α.Ε.».
Η τροπολογία ορίζει:
-όταν στο χρηματοδοτικό σχήμα των επενδυτών προβλέπεται μεσο-μακροπρόθεσμο δάνειο, παρατείνεται μέχρι 31-12-2015 η προθεσμία εντός της οποίας ο φορέας υλοποίησης της επένδυσης πρέπει να υποβάλλει είτε α) την έγκριση του δανείου από την χρηματοδοτούσα τράπεζα ή τον χρηματοδοτικό οργανισμό είτε β) αίτηση τροποποίησης της απόφασης υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων σε περίπτωση μη λήψης του δανείου υλοποίησης της επένδυσης. Τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν εντός 6 μηνών από την υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου στο νόμο.
-κάθε είδους διαγωνιστική διαδικασία η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη με αντικείμενο τη μίσθωση, παραχώρηση, διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση ακινήτων και κτηρίων, που βρίσκονται στην περιοχή μεταξύ του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας και του ακρωτηρίου Σουνίου, συνεχίζεται και ολοκληρώνεται από το φορέα ανάθεσης που έχει εκκινήσει την σχετική διαδικασία, σε χρόνο προγενέστερο της παραχώρησής τους, έως και την ανάδειξη οριστικού αναδόχου. Το αποτέλεσμα της διαγωνιστικής διαδικασίας δεσμεύει την εταιρεία, η οποία είναι μόνη αρμόδια για την έκδοση της πράξης κατακύρωσης και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
newsroom naftemporiki.gr

Categories