ΑΛΥΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ. ΠΟΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΚΡΙΒΩΣ ΠΑΙΡΝΕΙ Η “ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΕ”

Παρουσιάζουμε ακριβώς τις εκτάσεις των Αλυκών και παραλίας Αναβύσσου που περιέρχονται στο ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΑΕ, όπως ακριβώς περιγράφονται στο σχετικό ΦΕΚ ,συνενώνοτας και μαρκάροντας με κόκινο χρώμα τα περιγράμματα των τοπογραφικών όπως ακριβώς περιγράφονται.

Από το Κτήμα των Αλυκών μεταβιβάζονται 547.850 μ2, ενώ στο υπόλοιπο τμήμα που παραμένει στην ιδιοκτησία του ΕΟΤ (Σήμερα ΕΤΑΔ),επηρεάζεται και αυτό όπως θα παρουσιάσουμε σε επόμενη ξεχωριστή ανάρτηση,καθώς υπάρχουν εκεί διεκδικούμενες ιδιοκτησίες.

Screenshot_87

Από τις εκτάσεις που βρίσκονται κάτω από το δρόμο, μεταβιβάζεται έκταση 106.250 μ2 (βλέπε το μεγάλο περίγραμμα) στο οποίο υπάρχουν και τα “πέτρινα”, καθώς και το τριγωνικό τεμάχιο όπως φαίνεται στην κάτω σχεδιάγραμμα, έκτασης 12.980 μ2

Screenshot_89

 ΦΕΚ 2424

 

Categories