ΜΑΥΡΟ ΛΙΘΑΡΙ. ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ “ΠΑΡΑΚΤΙΟ.. ΑΕ”

Η Μεταβίβαση αφορά ζώνη Αιγιαλού μήκους 1 χλμ περίπου ,από το 47 έως 48 κμ της Λ.Αθηνών – Σουνίου και περικλείεται από τα τμήματα  ΑΒΓΔΕ. (ΑΣΠΡΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ)

Μ ΛΙΘΑΡΙ 1

 

 

Categories