ΤΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΜΕΤΩΠΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ πεμπτη 9/10

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα την 9η Οκτωβρίου του έτους 2014, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 19:00 με τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Ενημέρωση σχετικά με τις εκτάσεις, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Σαρωνικού, που παραχωρήθηκαν από το Ελληνικό Δημόσιο στην «Παράκτιο Αττικό Μέτωπο ΑΕ» καθώς και για τις ενέργειες που έχουν γίνει από το Δήμο και λήψη σχετικής απόφασης για τις θέσεις του Δήμου για τις εν λόγω εκτάσεις.

Εισηγητής: Δήμαρχος
2. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Σαρωνικού έτους 2014. Εισηγητής: Τμήμα Προϋπολογισμού – Λογιστηρίου και Προμηθειών (Στη συνεδρίαση θα παραβρίσκεται και ο δικηγόρος που έχει χειριστεί την υπόθεση των Αλυκών και του Αγ. Νικολάου Αναβύσσου, κ. Κατερινόπουλος)

 

Categories