Σύσκεψη του Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής με τον Εμπορικό Σύλλογο Παλλήνης

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σύσκεψη του Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής με τον Εμπορικό Σύλλογο Παλλήνης για την λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων και άλλες Κυριακές πέρα των αναφερομένων στο άρθρο 16 του Ν.4177/13 όπως ισχύει.

Σύσκεψη μεταξύ του Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής Πέτρου Φιλίππου και του Εμπορικού Συλλόγου Παλλήνης πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου με κύριο θέμα την λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων στην περιοχή της Ανατολικής Αττικής τις Κυριακές.

Με βάση την ισχύουσα απόφαση με αρ. 215725/989/5-11-2013 (ΦΕΚ 2844/Β΄/8-11-2013) της πρώην Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής , μπορούν να λειτουργούν προαιρετικά τις Κυριακές μόνο τα εμπορικά καταστήματα στις αναφερόμενες σε αυτή περιοχές (τουριστικές και παράκτιες ) υπό τις εξαιρέσεις που ρητά ορίζει ο νόμος:

 Τα εμπορικά καταστήματα να έχουν συνολική επιφάνεια εμβαδού, όπως αυτό αναγράφεται στο λογαριασμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος μέχρι διακόσια πενήντα (250) τ.μ.
 Να μην ανήκουν υπό οποιαδήποτε νομική σχέση σε αλυσίδα καταστημάτων, εξαιρουμένων των περιπτώσεων συμβάσεων δικαιόχρήσης (franchise),
 Να μην λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας τύπου «κατάστημα εντός καταστήματος» (shops –in-a-shop) και να μην βρίσκονται σε εκπτωτικά καταστήματα ( outlet) εμπορικά κέντρα ή εκπτωτικά χωριά.

Λόγω όμως της ιδιαιτερότητας της συγκεκριμένης Περιφερειακής Ενότητας όσον αφορά την γεωγραφική της κατανομή, παρατηρείται το φαινόμενο σε κάποιες περιοχές τα καταστήματα να παραμένουν ανοιχτά ενώ σε άλλες όχι με αποτέλεσμα να καλλιεργείται αθέμιτος ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων γεγονός που έχει προκαλέσει αντιδράσεις από πολλούς καταστηματάρχες.

Τα δε πρόστιμα που επιβάλλονται σε όσους καταστηματάρχες δεν τηρούν τα προβλεπόμενα από τον νόμο , είναι εξοντωτικά καθώς κυμαίνονται από δέκα χιλιάδες (10.000€) και φτάνουν μέχρι και το 3% επί του τζίρου της επιχείρησης, γεγονός που επιβαρύνει σημαντικά πολλές επιχειρήσεις και μοιραία οδηγεί κάποιες από αυτές στο κλείσιμο.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής δεσμεύθηκε να επανεξετάσει στο θέμα με τη λήξη της απόφασης της προηγούμενης διοίκησης (Ιανουάριος 2015) σε συνεργασία με τους υπόλοιπους εμπορικούς συλλόγους αλλά και τους εργαζομένους στις τοπικές επιχειρήσεις έτσι ώστε να βρεθεί τρόπος εξομοίωσης τις λειτουργίας των καταστημάτων τις Κυριακές σε όλες τις περιοχές της Ανατολικής Αττικής. Παράλληλα ανέλαβε τη δέσμευση να ζητήσει από τους αρμόδιους υπουργούς να εξετάσουν τη δυνατότητα μείωσης των παραπάνω προστίμων.

Categories