ΑΝΕΒΛΗΘΗ ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

Αναβλήθηκε το σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σαρωνικού με κύριο θέμα το ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΜΕΤΩΠΟ, καθώς ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου που θα ενημέρωνε από νομιKής πλευράς ,για τις εξελίξεις που αφορούσαν στο θέμα δεν είχε τη δυνατότητα να προσέλθει.

Η Πληροφόρηση προήλθε από τη Συνεδρίαση του Συμβουλίου της ΤΚ Αναβύσσου την οπία καλύπταμε χτες βράδυ

Categories