ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ.

Δύο θέματα που “καίνε” είναι μεταξύ αυτών που θα συζητηθούν στα δύο αντίστοιχα  Δημοτικά Συμβούλια  Σαρωνικού την Τετάρτη και Πέμπτη 15 και 16/10/14. Η Αναπροσαρμογή των τελών (μεταξύ 23 θεμάτων της ημερήσιας Διάταξης) και η συζήτηση -απόφαση για το ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΜΕΤΩΠΟ η οποία αναβλήθηκε λόγω απουσίας του πληρεξουσίου Δικηγόρου.

15 Οκτωβρίου  2014, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 17:30  
1. Παρουσίαση και έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων β΄ τριμήνου του προϋπολογισμού του Δήμου Σαρωνικού έτους 2014.

2. Λήψη απόφασης περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Σαρωνικού έτους 2014.

3. Λήψη απόφασης περί αναπροσαρμογής Δημοτικών Τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού Δήμου Σαρωνικού έτους 2015.

4. Λήψη απόφασης περί: α) καθορισμού κοινού συντελεστή φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων(Φ.Η.Χ.) για όλες της κατηγορίες, για τη ΔΕΗ Δήμου Σαρωνικού έτους 2015,
β) Κατανομή ΦΗΧ έτους 2015 στον Δήμο Σαρωνικού και στα ΝΠΔΔ με τις επωνυμίες «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σαρωνικού» και «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σαρωνικού».

5. Λήψη απόφασης περί αναπροσαρμογής Τελών Ύδρευσης Δήμου Σαρωνικού έτους 2015.

6. Λήψη απόφασης περί καθορισμού συντελεστή ΤΑΠ και καθορισμού της αξίας των ακινήτων που βρίσκονται στις εκτός σχεδίου πόλεως περιοχές του Δήμου Σαρωνικού έτους 2015.

7. Λήψη απόφασης περί επιβολής τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων.Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή8. Λήψη απόφασης περί επιβολής τέλους για τέλεσης πολιτικών γάμων .

9. Λήψη απόφασης περί επιλογής Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης του Δήμου Σαρωνικού Εισηγητής: Δήμαρχος

10.Έγκριση γενομένων δαπανών. Εισηγητής: Τμήμα Προϋπολογισμού – Λογιστηρίου και Προμηθειών

11.Έγκριση διενέργειας προμηθειών έτους 2014. Εισηγητής: Τμήμα Προϋπολογισμού – Λογιστηρίου και Προμηθειών

12.Συμπλήρωση της αριθμ. 221/2014 απόφασης Δ.Σ. περί «Λήψης απόφασης Ίδρυσης Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Σαρωνικού».

13. Επικαιροποίηση της 129/2014 απόφασης Δ.Σ. περί «Λήψης απόφασης αγοράς οικοπέδου που βρίσκεται ανατολικά του Δημοτικού Κοιμητηρίου Καλυβίων, για
χώρο πρασίνου».

14.Παραλαβή Α΄Φάσης και παράτασης χρονοδιαγράμματος της μελέτης «Καθορισμός χρήσεων γης του εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου Δημοτικού Διαμερίσματος
Σαρωνίδας Δήμου Σαρωνικού».

15.Λήψη απόφασης για τον προσδιορισμό τιμής ζώνης στην εντός σχεδίου πόλεως περιοχή ΤΡΑΜΠΟΥΡΙΑ, Δημοτικής Κοινότητας Καλυβίων.
16.Σύσταση επιτροπής παραλαβής του έργου «Κατασκευή κρασπεδόρειθρων και πλακόστρωση πεζοδρομίων επί των οδών 28ης Οκτωβρίου , Σουνίου και Αθηνών
Δημοτικής Κοινότητας Καλυβίων»

17.Λήψη απόφασης περί καταβολής αποζημίωσης στον υπάλληλο του Δήμου Γκουρνέλο Στυλιανό, λόγω συνταξιοδότησης.

18.Λήψη απόφασης περί αποδοχής ή μη της πρότασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και αμφισβητήσεων

19.Λήψη απόφασης επί αιτήσεως της επιχείρησης «Οικοδομικές και Ξενοδοχειακές  Επιχειρήσεις Αφοι Αλεξιάδη Α.Ε.»(Ξενοδοχείο Βεργίνα) σχετικά με την εποχιακή λειτουργία της επιχείρησης.

20.Λήψη απόφασης επί αιτήσεως της επιχείρησης «Οικοδομικές και Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Αφοι Αλεξιάδη Α.Ε.», περί επιστροφής χρημάτων, ως αχρεωστήτως
εισπραχθέντων.
21.Λήψη απόφασης επί αιτήσεως Φασουλάκη Λάζαρου του Στυλιανού περί επιστροφής χρημάτων, ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων.

22.Λήψη απόφασης επί αιτήσεως Μαράντου Φράνσις-Σύλβια περί επιστροφής χρημάτων, ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων.
23.Λήψη απόφασης επί αιτήσεως DÉJÀ VU STYLE περί επιστροφής χρημάτων, ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων.

Πέμπτη 16  Οκτωβρίου 2014 και ώρα 19:00.

Η 22ηη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που είχε προγραμματιστεί για την Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2014, ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ (άρθρο 3 παρ.10 Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου), λόγω απουσίας του πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου κ. Κατερινόπουλου, ο οποίος θα βρίσκεται εκτάκτως εκτός Αττικής.

Categories