ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δ.Κ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ . ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΛΥΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΟ

Με λιγοστό κοινό, σε αντίθεση με το πρώτο Συμβούλιο έγινε η συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αναβύσσου χτες 8/10/14. Τα 4 θέματα του Συμβουλίου αφορούσαν

1.      Στο καθορισμό  θέσεων στη Δημοτική Κοινότητα Αναβύσσου όπου θα επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριου εμπορίου, εμποροπανηγύρεων, χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά υπαίθριων δραστηριοτήτων. και 
2.      Περί καθορισμού αριθμού αδειών υπαίθριου εμπορίου.
3-4.  Αφορούσαν αιτήματα πολιτών 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν-χωρίς δικαίωμα ψήφου- και δύο Δημοτικοί Σύμβουλοι, ο Μ.Χαρίτος από πλευράς πλειοψηφίας και ο Δ Κατσούλης από πλευράς ελάσσονος Μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου. Αυτό συνηθίζεται να γίνεται στις συνεδριάσεις των τοπικών Συμβουλίων ώστε να απαντούν και να ενημερώνουν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι τα Τοπικά Συμβούλια και τους Δημότες.

Εκτός ημερησίας διάταξης όμως, ήλθαν και δύο σοβαρά θέματα της επικαιρότητας και από αυτά παραθέτουμε αποσπάσματα της συζήτησης προς ενημέρωση των Δημοτών.

Α.  Η εναπόθεση κλαδεμάτων στις Αλυκες, κατόπιν αιτήματος της Μειοψηφίας της Τ.Κ.

Η Πρόεδρος του Συμβουλίου ενημέρωσε ότι τα κλαδέματα θα χρησιμοποιηθούν για την άσκηση DARIUS και προς τούτο διάβασε επιστολή του κου Σταθερόπουλου, καθηγητή Ε.Μ.Π, όπου δίδονται επεξηγήσεις παρόμοιες με αυτές που ο κος Στθερόπουλος έδωσε σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Paraktios. (Δείτε  εδώ). Η συζήτηση επεκτάθηκε και στο μπάζωμα των Αλυκών για το οποίο ενημέρωσε και ο κος Χαρίτος

Β. Ενημέρωση για το ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΜΕΤΩΠΟ.

Το θέμα μπήκε από την Πρόεδρο του Συμβουλίου η οποία έκανε μία σύντομη αναδρομή στο ιστορικό της υπόθεσης και τις προθέσεις της Δημοτικής Αρχής για το ζήτημα, σε κάτι που διαφώνησε ο παριστάμενος Δημοτικός Σύμβουλος Δ.Κατσούλης, ενώ ο κος Χαρίτος ο οποίος μετείχε προηγουμένως σε Προσυμβούλιο της Δημοτικής Αρχής, έκανε γνωστές  τις προθέσεις του Δημάρχου ότι πχ, αποτελεί κόκκινη γραμμή η Π Φώκαια και πως ο Δήμαρχος  έχει πρόθεση να προτείνει στο Δημοτικό Συμβούλιο να γίνει επιτροπή απ όλες τις πλευρές για να συζητήσουν με την ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΑΕ.

ΘΕΜΑΤΑ 1 και 2

Διατυπώθηκαν αντιρρήσεις από το σύμβουλο της μειοψηφίας Ηλ. Πατσιαούρα σε ότι αφορά τον αριθμό θέσεων και είναι προς τιμή της Προέδρου η οποία δεν χρησιμοποίησε τη πλειοψηφία γαι να “περάσει” τα θέματα και ανέβαλε τη συζήτηση για να γίνει προετοιμασία από τη μειοψηφία.

ΘΕΜΑΤΑ 3 ΚΑΙ 4

Δεν κρίνουμε σκόπιμη τη δημοσιοποίησή τους, διότι δεν εξυπηρετούν σε κάτι τη Δημόσια ενημέρωση, αν και τα δύο αναβλήθηκαν.

Στη συνεδρίαση επίσης ανακοινώθηκε και η ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 9/10/14 για την 16/10/14

Υπενθυμίζουμε τη σύνθεση του Συμβουλίου της ΔΚ Αναβύσσου

Πρόεδρος  –                                 Κετέογλου Όλγα

Μέλη Πλειοψηφίας                Μανουσάκη Αθανασία-Αικατερίνη

Τζιβίλογλου Αικατερίνη

Μείζων Μειοψηφία               Πατσιαούρας Ηλίας

 Ελάσσων Μειοψηφία         Αϊβάζη Κυριακή

Δείτε το video με τα κυριότερα αποσπάσματα της συνεδρίασης.

Categories