Καμία αύξηση στα ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

Καμία αύξηση στα ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο χτες 15/10/14

Παρακάτω παρουσιάζονται οι κατηγορίες των τελών που ισχύουν, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμό 176/2013 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Σαρωνικού και οι οποίες συνεχίζουν να ισχύουν και για το 2015.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΥΒΙΩΝ

1) Τέλη ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων για κοινόχρηστους χώρους διαμορφωμένους σε κλειστούς ή με κατασκευές που δεν είναι πανταχόθεν ελεύθερες, ποσό: 45,00 ευρώ το τ.μ. ετησίως.

2) Τέλη ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων για κοινόχρηστους χώρους μη διαμορφωμένους από άλλες κατασκευές, ανοιχτοί και ελεύθεροι που έχουν μόνο στέγαστρο για τον ήλιο, ποσό: 40,00 ευρώ το τ.μ. ετησίως.

3) Τέλη ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων σε πλατείες, πεζοδρόμια που βρίσκονται μπροστά από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφετέριες, εστιατόρια, ταβέρνες, ψησταριές κ.λ.π.) ποσό: 30,00 ευρώ το τ.μ. ετησίως.
Προτεινόμενη τιμή: ως έχει.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ – ΣΟΥΝΙΟΥ

1. Χώροι μπροστά από τα καταστήματα της Λ. Αθηνών – Σουνίου, ενσωματωμένοι με αυτά, που χρησιμοποιούνται ως αίθουσες και είναι κλειστοί ποσό :28,00 ευρώ/τ.μ. ετησίως.

2 Χώροι κάτω από τη Λ. Αθηνών – Σουνίου διαμορφωμένοι σε κλειστούς ή με κατασκευές που δεν είναι πανταχόθεν ελεύθεροι (θάλασσα) ποσό: 16,50 ευρώ /τ.μ. ετησίως.

3.α) Χώροι μπροστά από τα καταστήματα της Λ. Αθηνών – Σουνίου μη ενσωματωμένοι με τα μαγαζιά που δεν έχουν κλειστεί και είναι ελεύθεροι ή έχουν μόνο στέγαστρο για τον ήλιο ποσό :10,00 ευρώ /τ.μ. ετησίως.

β) Xώροι κάτω από τη Λ. Αθηνών – Σουνίου μη διαμορφωμένοι από άλλες κατασκευές ανοιχτοί και ελεύθεροι ή που έχουν μόνο στέγαστρο για τον ήλιο (θάλασσα) ποσό:10,00 ευρώ /τ.μ. ετησίως.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ

1. Χώροι μπροστά σε καταστήματα με πρόσοψη σε όλο το μέτωπο της κεντρικής πλατείας ενσωματωμένοι με αυτά, διαμορφωμένοι σε κλειστούς ή με κατασκευές που δεν είναι πανταχόθεν ελεύθεροι, ποσό: 22,00 ευρώ /τ.μ. ετησίως.

2. Χώροι στη Κεντρική Πλατεία μη διαμορφωμένοι και πανταχόθεν ελεύθεροι και ανοιχτοί ποσό :6,00 ευρώ /τ.μ. ετησίως.

3. Χώροι μπροστά από τα καταστήματα της Κεντρικής Πλατείας μη ενσωματωμένοι με τα μαγαζιά που δεν έχουν κλειστεί και είναι ελεύθεροι ή έχουν μόνο στέγαστρο για τον ήλιο, ποσό: 6,00 ευρώ /τ.μ. ετησίως.

ΛΟΙΠΟΙ ΧΩΡΟΙ

1. Χώροι εσωτερικά της πόλεως εκτός Κεντρικής Πλατείας διαμορφωμένοι και ενσωματωμένοι με τα μαγαζιά που χρησιμοποιούνται ως αίθουσες και δεν είναι πανταχόθεν ελεύθεροι και ανοιχτοί ποσό:15,00 ευρώ/τ.μ. ετησίως.
2. Χώροι εσωτερικά της πόλεως εκτός από τη Λ. Αθηνών – Σουνίου και της Κεντρικής Πλατείας μη διαμορφωμένοι, ελεύθεροι και ανοιχτοί, ποσό: 6,00 ευρώ /τ.μ. ετησίως.
3.Χώροι εσωτερικά της πόλεως διαμορφωμένοι σε κλειστούς ή με κατασκευές που δεν είναι πανταχόθεν ελεύθεροι που δεν είναι ενσωματωμένοι στα καταστήματα, ποσό: 15,00 ευρώ /τ.μ. ετησίως.

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ

Τέλη ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων σε πλατείες, πεζοδρόμια που βρίσκονται μπροστά από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφετέριες, εστιατόρια, ταβέρνες) ποσό: 12,50 ευρώ/τ.μ. ετησίως.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ

 (70,00 ευρώ το τ.μ.).
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΒΑΡΑ
 (10,00 ευρώ το τ.μ.).

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ/ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

1. Για παραδοσιακό καφενείο για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων σε πλατείες, πεζοδρόμια κ.λ.π. τέλος:10,00 ευρώ τ.μ. ετησίως.

2. Για τη χρήση κοινόχρηστων χώρων από ιδιοκτήτες ή μισθωτές καταστημάτων, οι οποίοι χρησιμοποιούν τα έμπροσθεν των καταστημάτων τους πεζοδρόμια για την τοποθέτηση εμπορευμάτων, τέλος 5,00 ευρώ το τ.μ. ετησίως.

Το τέλος για όλες τις κατηγορίες των εμπορευμάτων καταβάλλεται το αργότερο μέχρι τέλος Απριλίου του έτους και πριν την έκδοση της σχετικής άδειας.

Όταν οι παραπάνω χώροι χρησιμοποιούνται ως προσθήκη καταστήματος το τέλος ορίζεται στο διπλάσιο (αρ.13 παρ. 3 Β.Δ 24/9 – 20/10/1958 όπως αντικαταστάθηκε από το αρ. 3 του Ν. 1080/80).

3. Για την κατάληψη πεζοδρομίων με μπάζα, οικοδομικά υλικά , περιφράγματα και σκαλωσιές καθώς και για σκαμμένο κοινόχρηστο χώρο που βρίσκεται προ της ανεγειρόμενης οικοδομής, τέλος 10,00 ευρώ το τ.μ μηνιαίως.
Για την πληρωμή αυτού του τέλους ευθύνονται από κοινού και εις ολόκληρο εκείνος που πήρε την άδεια οικοδομής καθώς και ο ιδιοκτήτης του ακινήτου. Η άδεια κατάληψης του κοινόχρηστου χώρου θα ισχύει για διάστημα κατ΄ ελάχιστο οχτώ (8) μήνες.

4. Για την τοποθέτηση κοντέινερ (κάδων) συλλογής και απόρριψης οικοδομικών υλικών στα πεζοδρόμια ή στο οδόστρωμα, τέλος 30,00 ευρώ ανά
κάδο μηνιαίως.
Για την πληρωμή αυτού του τέλους ευθύνονται από κοινού και εις ολόκληρο εκείνος που πήρε την άδεια οικοδομής καθώς και ο ιδιοκτήτης του ακινήτου. Η άδεια κατάληψης του κοινόχρηστου χώρου θα ισχύει για διάστημα κατ΄ ελάχιστο οχτώ (8) μήνες.

5. Εκθέσεις και διαφημίσεις προϊόντων (σε σταντ) περιορισμένης διάρκειας σε κοινόχρηστους χώρους, τέλος 10,00 ευρώ το τ.μ. την ημέρα.

6. Για τη χρήση κοινόχρηστων χώρων από ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές περιπτέρων ( εκτός των περιπτώσεων των αναπήρων και των θυμάτων πολέμου), τέλος: 20,00 ευρώ το τ.μ. ετησίως.

Το ανώτατο όριο κατάληψης του κοινόχρηστου χώρου θα είναι 10τ.μ. και θα ισχύουν οι όροι της Υγειον. Διάταξης Α1β/8577/1983-ΦΕΚ 526/Β΄/24-9-1983. Πέραν αυτού θα θεωρείται αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου και θα χρεώνεται το ανάλογο πρόστιμο.

7. Για χρήση περιβάλλοντος χώρου εκκλησιών για μεμονωμένες εκδηλώσεις (γάμους βαφτίσια κ.λ.π.), τέλος 200,00 ευρώ την ημέρα και για χρησιμοποίηση catering 500,00 ευρώ την ημέρα.

8. Για χρήση αιγιαλού για πάσης φύσεως εκδηλώσεις (ψυχαγωγικές, διαφημιστικές κ.λ.π. ),τέλος 500,00 ευρώ την ημέρα.

9. Για χρήση κοινόχρηστων χώρων για Λούνα Παρκ – Πολυθεάματα κ.λ.π, τέλος 5,00 ευρώ το τ.μ. ετησίως.

10. Για τη χρήση κοινόχρηστου χώρου για την εγκατάσταση οποιονδήποτε κατασκευών που σχετίζονται με τις υπηρεσίες τους από τους κοινωφελείς οργανισμούς που έχουν μετατραπεί σε Α.Ε (ΟΤΕ, ΔΕΗ κλπ), σύμφωνα με τη με αρ. ΝΣΚ 268/02 τέλος: 50,00€ έως 1,5 τ.μ. ετησίως

 

ΆΣΚΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

1. Για μικροπωλητές που συμμετέχουν στις εμποροπανηγύρεις, τέλος:  30,00 ευρώ την ημέρα για πάγκο έως 4τ.μ.
2. Για τους μικροπωλητές που καταλαμβάνουν κοινόχρηστους χώρους κατά τις εορτές των Χριστουγέννων, Πάσχα και Απόκρεω με προϊόντα σχετικά των εορτών, τέλος 15,00 ευρώ τα 4τ.μ. την ημέρα και για χρονική διάρκεια όχι μεγαλύτερη των 15ημερών.

3. Για εκθέσεις βιβλίων και πώληση προϊόντων λαϊκής τέχνης, τέλος 35,00 ευρώ την εβδομάδα για πάγκους έως 4τ.μ.

4. Για μικροπωλητές που πωλούν κάστανα, καλαμπόκι, μαλλί της γριάς, είδη μαναβικής, είδη μπιζού, είδη ένδυσης, υπόδησης, κ.λ.π., τέλος 20,00ευρώ έως 4 τ.μ. το μήνα.

Σύμφωνα με την παρ. 3 άρθρου 22 του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118Α’ /15-5-2014 το ύψος και ο τρόπος είσπραξης του καταβαλλόμενου τέλους ανά άδεια και θέση σχετικά με την άσκηση στάσιμου υπαίθριου εμπορίου θα καθοριστεί με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη μετά από πρόταση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου. Ως εκ τούτου προτείνεται η κατάργηση της ανωτέρω κατηγορίας εν αναμονή της σχετικής αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου.

5. Για κατάληψη κοινόχρηστου χώρου από τους παραγωγούς γεωργικών,  αμπελουργικών, κτηνοτροφικών, πτηνοτροφικών, μελισσοκομικών κ.λ.π
προϊόντων τέλος 200,00 ευρώ ετησίως για πάγκο έως 4τ.μ.

6. Για χρήση κοινόχρηστου χώρου για καντίνες που ασκούν υπαίθριο στάσιμο  Εμπόριο, τέλος 1.000,00 ευρώ ετησίως.

Σύμφωνα με την παρ. 3 άρθρου 22 του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118Α’ /15-5-2014 το ύψος και ο τρόπος είσπραξης του καταβαλλόμενου τέλους ανά άδεια και θέση
σχετικά με την άσκηση στάσιμου υπαίθριου εμπορίου θα καθοριστεί με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη μετά από πρόταση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου.

ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

1. Συντελεστές τελών διέλευσης των πάροχων δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών σύμφωνα με (το Ν.3431/2006 ΦΕΚ 1375/10-7-2009) .
α) Εφάπαξ τέλη διέλευσης 406,95€ ανά χλμ. διέλευσης τομής.
β) Εφάπαξ τέλος εγκατάστασης (π.χ καμπίνες , φρεάτια) 244,17€/ευκολία.

2. Για την παραχώρηση του δικαιώματος της απλής χρήσης των κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού, το τέλος ορίζεται βάση της παρ. 4 του Ν. 2971/2001, ΦΕΚ
285/19-12/2001. Το ανωτέρω τέλος θα ισχύει εφόσον συνεχισθεί η απ΄ ευθείας παραχώρηση και με αντάλλαγμα στους ΟΤΑ Α’ βαθμού για το έτος 2015.

Τα στοιχεία της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου  για τα έσοδα  από το τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων, είναι τα εξής :

κοινοχρ

Categories