ΑΥΞΗΜΕΝΑ ΤΑ ΝΕΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ. video

Αρκετά μεγάλη συζήτηση στο τρίτο θέμα της Ημερήσιας διάταξης  με έντονη αντίθεση όλης της Μειοψηφίας για την αναπροσαρμογή των Δημοτικών Τελών η οποία εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (μόνο από την “συμπολίτευση” του Δημοτικού Συμβουλίου.

Πιό κάτω θα δείρε αποσπάσματα από την συζήτηση,κυρίως με τις τοποθετήσεις των Αρχηγών των παρατάξεων, ενώ εντός των ημερών θα δημοσιοποιηθεί ολόκληρη η συζήτηση του θέματος.

Στο μεταξύ κρίνουμε σκόπιμο να σας ενημερώσουμε με παράδειγμα – για όσους δεν γνωρίζουν- πως αναγνωρίζονται αυτά τα τέλη κοιτώντας την ανάλυση του λογαριασμού της ΔΕΗ. Ο λογαριασμός του παραδείγματος που βλέπετε ,αφορά σε Μονοκατοικία 85 τμ στην Δημοτική Ενότητα Καλυβίων με το παλαιό τιμολόγιο τελών. Τα νέα τέλη θα ισχύσουν από 1/1/15

ΔΤ

Σύμφωνα πάντα με τις εισηγήσεις της Οικονομικής Υπηρεσίας , επειδή ο Δήμος Σαρωνικού ως Καλλικρατικός Δήμος (Ν. 3852/2010), προέκυψε από την συνένωση  πέντε ενοτήτων, θα πρέπει να καθορισθεί ένας ενιαίος-μέσος συντελεστής καθορισμού τελών καθαριότητας και φωτισμού που θα αφορά οικίες και ένας ενιαίος-μέσος συντελεστής καθορισμού τελών καθαριότητας και φωτισμού που θα αφορά επαγγελματικούς χώρους για το έτος 2015.

Πρόκειται για τον συντελεστή, ο οποίος πολλαπλασιαζόμενος με τα ανά μετρητή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος από τη ΔΕΗ τ.μ επιφάνειας του χώρου, μας δίνει το ποσό των τελών για κάθε έτος (οικιακό-επαγγελματικό).

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Εισηγητικής Έκθεσης,  για όλο το έτος 2013 τα εισπραχθέντα έσοδα ανήλθαν στο ποσό των 4.346.909,10 € και τα έξοδα στο ποσό των 4.256.232,39 €.

Εκτιμάται  ότι τα έσοδα και τα έξοδα της υπηρεσίας ηλεκτροφωτισμού και καθαριότητας για όλο το έτος 2014 θα ανέλθουν στο ύψος των προϋπολογισθέντων ήτοι ποσού 4.397.104,17 € και 4.397.292,58 αντίστοιχα σύμφωνα πάντα με την Εισήγηση η οποία έγινε αποδεκτή από το  Δημοτικό Συμβούλιο της 15/10/14 .

Δείτε στο πίνακα που ακολουθεί, τα νέα Δημοτικά Τέλη που θα ισχύσουν από 1/1/15

ΥΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

 

ΔΕΙΤΕ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

 

 

 

 

 

Categories