ΟΙ ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΜΕΤΩΠΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ

Με αφορμή τις πρόσφατες εξελίξεις: α) τη μεταβίβαση παράκτιων «φιλέτων» του Δήμου μας στην εταιρεία «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΑΕ» (όλοι γνωρίζουν ποιος είναι ο σκοπός ίδρυσής της) και β) το περιεχόμενο του ψηφίσματος, που πρότεινε ο δήμαρχος Σαρωνικού στους δημοτικούς συμβούλους,
έχουμε χρέος να θέσουμε ενώπιον των ευθυνών τους τη δημοτική αρχή, και το σύνολο των δημοτικών και τοπικών συμβούλων, ώστε να ξεκαθαρίσουν επιτέλους τις θέσεις τους.
Σε αυτό το πλαίσιο θεωρούμε ότι αιτήματα, που προασπίζουν νόμιμα και εύλογα συμφέροντα των δημοτών, σύμφωνα τόσο με το Σύνταγμα και την εγχώρια νομοθεσία, όσο και με τις διεθνείς συμβάσεις, που δεσμεύουν τη χώρα μας, και αφορούν στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στην προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, θα πρέπει να αποτελέσουν τις «κόκκινες γραμμές», δηλαδή αρχές αδιαπραγμάτευτες! Ως τέτοιες αρχές οι Ενεργοί Πολίτες Δήμου Σαρωνικού θεωρούμε τις ακόλουθες:

  • Πρέπει να εξασφαλιστεί η ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών στις παραλίες του Δήμου, με παράλληλη διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα τους.
  • Διατήρηση των υφιστάμενων χρήσεων γης.
  • Απόλυτος σεβασμός και ανάδειξη του φυσικού, πολιτιστικού και οικιστικού περιβάλλοντος της περιοχής, όπου προμετωπίδα θα είναι οι αναγνωρισμένοι πλέον υγρότοποι των αλυκών Αναβύσσου, του Αγίου Νικολάου Αναβύσσου, του Μαύρου Λιθαρίου Αναβύσσου και του “Πεύκου” Λαγονησίου, οι οποίοι πρέπει να εκκαθαριστούν από τα υφιστάμενα μπάζα και να αποκατασταθούν.
  • Ήπια μορφή ανάπτυξης, σύμφωνη με τις υφιστάμενες χρήσεις γης, τους υφιστάμενους όρους δόμησης, το νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας – Αττικής και όλη εν γένει την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία,όπου η βασική στόχευση θα είναι η ανάδειξη των φυσικών τοπίων και της ιστορικότητας της περιοχής. Με κτίρια (όπου αυτά επιτρέπονται) χαμηλού ύψους, ενεργειακά αυτόνομα και συμβατά προς το φυσικό τοπίο της περιοχής.
  • Εξασφάλιση του αλιευτικού καταφυγίου στην Παλαιά Φώκαια.
  • Απομάκρυνση αυθαιρέτων κτισμάτων και παράνομων δραστηριοτήτων από τις παράλιες εκτάσεις.
  • Δημιουργία φορέα ή φορέων διαχείρισης των παράκτιων υγροτόπων του Δήμου, όπου θα εξασφαλίζεται η συμμετοχή του Δήμου, κοινωνικών φορέων της περιοχής και συνεργασία ιδιωτών, αλλά με τη δέσμευση να αξιοποιούν εργασιακά δημότες – κατοίκους της περιοχής και πάντοτε με διαφανή αξιοκρατικά κριτήρια.
  • Προηγούμενη ενημέρωση του Δήμου Σαρωνικού από την εταιρεία «Παράκτιο Αττικό Μέτωπο ΑΕ» και εξασφάλιση υπέρ του Δήμου διαδικασίας μη έγκρισης ή και ακύρωσης των όποιων επενδυτικών σχεδίων, εάν αυτά δεν πληρούν όλες τις προαναφερθείσες προδιαγραφές.

Ως Ενεργοί Πολίτες Δήμου Σαρωνικού,
Καλούμε όλους τους συμπολίτες μας, καθώς και τους συλλόγους – φορείς του Δήμου μας, να ενώσουν τις δυνάμεις τους, τόσο για την αποτροπή «επενδυτικών» σχεδίων, που θα παραβιάζουν τις παραπάνω βασικές κατευθύνσεις για την προστασία και ανάδειξη του παράκτιου μετώπου, όσο και για την από κοινού δημιουργική αναζήτηση – διαμόρφωση των κατάλληλων αναπτυξιακών προτάσεων.
Σ’αυτά τα πλαίσια, ως Ενεργοί Πολίτες Δήμου Σαρωνικού, έχουμε ήδη υιοθετήσει – διαμορφώσει πρόταση ειδικά για την περιοχή των αλυκών Αναβύσσου και της παράκτιας ζώνης του Αγίου Νικολάου, την οποία και κοινοποιήσαμε.
Το μείζον όμως ζήτημα είναι τί προτίθεται να πράξει η δημοτική αρχή. Συμφωνεί με τις παραπάνω βασικές κατευθύνσεις για το παράκτιο μέτωπο του Δήμου;
Εάν δεν συμφωνεί, τότε οφείλει να διατυπώσει επισήμως αυτή τη διαφωνία και να την αιτιολογήσει.
Εάν, όμως, συμφωνεί, τότε οφείλει να σπεύσει να τις περιλάβει σε ομόφωνο ψήφισμα και να αγωνισθεί εμπράκτως, και όχι σε ρητορικό επίπεδο, για την υλοποίησή τους.
Στη δεύτερη περίπτωση είναι βέβαιο, ότι θα έχει σύμμαχο την τοπική κοινωνία.
ΟΜΑΔΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

Categories