Πρόσκληση σε συνεδρίαση Συμβουλίου Δ.Κ. Παλαιάς Φώκαιας στις 20-10-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ

Ταχ. Διευθ.: Λεωφ. Σουνίου & Αγ. Γεωργίου
Τ.Κ.: 19013
Τηλεφωνικό κέντρο 15325
Φαξ: 22910-36260

Παλαιά Φώκαια 14-10- 2014
Αρ. πρωτ. 21685
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Προς τους κ.κ.:
1. Παπουτσή Αθανάσιο Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας
2. Φιλίππου Δημήτριο, Σύμβουλο Δημοτικής Κοινότητας
3. Μενεγάκη Αδάμ, Σύμβουλο Δημοτικής Κοινότητας
4. Τσούνη Βασίλειο, Σύμβουλο Δημοτικής Κοινότητας
5. Αντωνίου Μιχαέλα, Σύμβουλο Δημοτικής Κοινότητας
Θέμα: Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Παλαιάς
Φώκαιας.
Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε δημόσια συνεδρίαση στις 20/10/2014, ημέρα Δευτέρα και
ώρα 18:00 στο Γραφείο του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας (Λεωφ.
Σουνίου και Αγίου Γεωργίου) με θέματα:
1. Ορισμός θέσεων για την άσκηση υπαίθριου εμπορίου.
2. Προέγκριση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος επί της οδού
Μακροδημητραίων, Θυμάρι.
3. Αναστολή της 2
ης κυκλοφοριακής μελέτης & της απόφασης του Δ.Σ. 130/2013.
4. Λειτουργία Υπηρεσιακών μονάδων στο Δημοτικό Κατάστημα Π. Φώκαιας.
5. Λήψη Μέτρων για την ασφάλεια μαθητών στο Δημοτικό Σχολείο Π. Φώκαιας.
6. Κατασκευή ράμπας για Α.Μ.Ε.Α στο Δημοτικό Κατάστημα Π, Φώκαιας.
7. Κατασκευή πινακίδων για Κοινοτικό Κατάστημα και ΚΕΠ Π. Φώκαιας.
8. Συζήτηση για την επαναλειτουργία του συναγερμού στο Κοινοτικό Κατάστημα της Π.
Φώκαιας.
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας
Παλαιάς Φώκαιας
Αθανάσιος Ν. Παπουτσής

Categories